رگ زندگی بهرام

این رگه ی سنگی عجیب روی سیاره ی بهرام (مریخ) در اثر چه می تواند پدید آمده باشد؟
یک فرضیه ی پیشرو می گوید این لایه ی نازک سنگ که "Homestake" نامیده شده، در اثر رسوبات یک مایع روان پدید آمده است - مانند بیشتر رگه های مواد معدنی روی زمین. و گزینش ما برای این مایع روان هم "آب" است. بنابراین، این نوار ماده ی معدنی - که سرشار از کلسیم و سولفور است -، تازه ترین مدرک از مجموعه شواهد رو به گسترشی است که ثابت می کنند بخشی از بهرام در گذشته دارای آب بوده. این، به نوبه ی خود، گمانه زنی درباره ی این که بهرام روزگاری قابل زندگی بوده را نیز افزایش می دهد.
تصویر امروز نمایی نزدیک از دیواره ی غربی گودال اندیور (تلاش) است که توسط بهرام نورد فرصت (Opportunity) ثبت شده. این خودرو هم اکنون در حال کاوش بهرام است.
تصویر پیوست نیز نمایی نزدیک از رگه ی کانی تازه کشف شده را نشان می دهد.

واژه نامه:
vein - rock - Mars - Homestake - liquid - mineral vein - Earth - water - calcium - sulfur - Endeavour Crater - Opportunity rover

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه