شش گوش کیوان

میخواهید باور کنید یا نکنید، این قطب شمال سیاره ی کیوان است!
روشن نیست این سامانه ی ابری شش گوشه ی غیرعادی که قطب شمال سیاره ی کیوان (زحل) را در بر گرفته چگونه پدید آمده، چگونه شکل خود را حفظ کرده، یا تا چه زمانی خواهد پایید (دوام خواهد آورد). این ابر نخستین بار به هنگام گذر فضاپیمای وویجر از کنار کیوان در دهه ی 1980 کشف شد و تاکنون هیچ کس چیزی مانند آن را در سراسر منظومه ی خورشیدی ندیده است.
پیش از این، فضاپیمای کاسینی که اینک در حال گردش به دور کیوان است تابش فروسرخ این پدیده را مشاهده کرده بود، ولی در سال 2009 به هنگام دیدار کاسینی با کیوان، این گرداب شش گوش اسرارآمیز به طور کامل و برای نخستین بار توسط نور خورشید روشن شد. 
از آن زمان تاکنون کاسینی عکس هایی به شمار کافی و در نور دیداری (مریی) از این شش گوش چرخان گرفته که توانسته ایم با آن ها یک ویدیوی دور تند (درنگ زمانی، گاه گذشت) پدید آوریم (ویدیو را اینجا ببینید). قطب سیاره در مرکز تصویر به خوبی تصویربرداری نشده بود و حذف شده.
این فیلم حرکات ابری نامنتظره ای را نشان می دهد، از جمله امواجی که از گوشه های شش ضلعی سرچشمه می گیرند. دانشمندان سیاره شنای بر ادامه ی بررسی این شگفت انگیزترین ساختار ابری تا مدتی، تردید ندارند.

واژه نامه:
North Pole - Saturn - cloud system - Voyager - Solar System - infrared - hexagonal vortex - Cassini - hexagon - time-lapse movie - Planetary scientist - cloud formation

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه