شفقی به شکل عقاب

این چیست در آسمان؟ یک شفق قطبی.
پنج روز پیش یک فوران بزرگ تاجی در خورشیدمان روی داد و ابری از الکترون ها، پروتون ها، و یون های پرسرعت را راهی زمین ساخت (این ویدیو یا این تصویر متحرک را ببینید). گرچه بیشتر این ابر از فراز زمین گذشت ولی بخشی از آن نیز به مغناطکره ی زمین برخورد و نمایشی از شفق های تماشایی در عرض های شمالی بالا برپا نمود.
در این تصویر، یک تاج شفقی روشن و خوش منظره ی ویژه را می بینید که شب گذشته بر فراز گروتفیرد نروژ دیده و ثبت شد. در نظر برخی افراد، این تابش سبز و لرزان که از بازپیوند اکسیژن موجود در جو پدید آمده، می تواند شبیه یک عقاب بزرگ دیده شود، ولی شما هم در بیان و اشتراک تشبیه آن به هر چیزی که به نظرتان بیاید آزادید.
گرچه خورشید اکنون بیشینه‌ی خود را پشت سر گذاشته، ولی هنوز هم گاه‌گاهی فعالیت‌هایی بروز می‌دهد که به پیدایش شفق‌های زیبا می‌انجامد.

واژه نامه:
aurora - coronal mass ejection - Sun - electron - proton - ions - Earth - magnetosphere - northern latitude - auroral corona - oxygen - eagle - solar activity

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه