سبز رقصان

آیا تاکنون شفق قطبی دیده اید؟ شفق ها دوباره برگشته اند و فاصله ی پدیدار شدنشان هم روز به روز کمتر می شود.
خورشید در بیش از چهار سال گذشته، به گونه ای غیرعادی آرام بود و شفق هایی که در جو زمین به راه می انداخت هم به شکلی غیرعادی اندک. ولی به تازگی، خورشیدمان دوباره و به گونه ای روزافزون پرکار شده و شمار لکه ها، شراره ها، و فوران های تاجی که به نمایش می گذارد هم بیشتر شده. فعالیت های خورشیدی از این دست، معمولن باعث دفع ذرات باردار به فضای منظومه ی خورشیدی می شوند که بخشی از آن ها شفق های قطبی زمین را به پا می کنند.
دو هفته پیش، یک توفان خورشیدی این نمایش دل انگیز شفقی را در آن سوی درختان و بر پهنه ای از ستارگان در Ravnastua، Skoganvarre و Lakselv نروژ به راه انداخت که اینجا ویدیویی دور تند (گاه گذشت، درنگ زمانی) از آن می بینید:
ویدیو را در vimeo ببینید
پرده های نورانی شفق، که معمولن به رنگ سبزند، با سرازیر شدن ذرات پرانرژی به سوی زمین و برانگیختن مولکول ها در بلندای جو، به روانی تاب می خورند و چشمک زنان می لرزند و می رقصند.
خورشید همچنان در دوره ی بیشینه اش به سر می برد؛ از همین رو در آینده و در سال های پیش رو، شاید فرصت هایی بهتر جهت دیدن شفق های تماشایی حتی برای خود شما پیدا شود..

واژه نامه:
Aurora - Sun - sunspot - flares - coronal mass ejection - Solar activity - charged particle - Solar System - solar storm - timelapse - Norway - Earth - air molecule - atmosphere - solar maximum

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه