گرد و خاک یک شکارچی

چه چیزی یک بستر مناسب ستاره زایی را در بر می گیرد؟ پاسخ این پرسش در مورد سحابی شکارچی (جبار)، "گرد و غبار" است.
سرتاسر میدان شکارچی، با فاصله ی 1600 سال نوری از ما، توسط رشته های در هم پیچیده و زیبایی از غبار پوشیده شده است. این غبار که در طول موج نور مریی دیده نمی شود، در جو بیرونی ستارگان سرد و سنگین شکل گرفته و به وسیله ی ذرات پرقدرت باد ستاره ای به فضای بیرون رانده می شود. خوشه ی ذوزنقه و دیگر خوشه های ستاره زایی در دل این سحابی جای گرفته اند.
در این تصویر، رشته های پیچیده ی گرد و غبار پیرامون M42 و M43 به رنگ قهوه ای دیده می شوند، در حالی که گاز برافروخته ی مرکزی را به رنگ سرخ می بینیم.
در طی چند میلیون سال آینده، بیشتر گرد و غبار درون شکارچی توسط بیشمار ستارگانی که اکنون در حال شکل گیریند، به تدریج از بین خواهد رفت یا در پهنه ی کهکشان راه شیری پراکنده خواهد شد.

واژه نامه:
star formation - Orion Nebula - filament - Trapezium - star cluster - nebula - M42 - M43 - Galaxy

منبع: apod.nasa.goev

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه