خوشه های خشم خورشید

این یکی از بدترین مناطق لکه ای خورشید در سال های اخیر است.
منطقه ی فعال 1429 که برای بعضی ها شاید تنها ظاهری مانند یک "پرنده ی خشمگین" داشته باشد، [واقعن] برخی از نیرومندترین شراره ها و فوران های تاجی در چرخه ی کنونی خورشید را نیز از خود بروز داده است. توده های فوران شده ی گسترده از این انفجارها حتی بارانی از ذرات را نیز بر سر مغناطکره ی زمین باراند که به شفق های رنگین قطبی انجامیدند.
در تصویر بالا که سه روز پیش گرفته شده، AR 1429 را با جزییات مفصل در فام سپهر (chromosphere) خورشید می بینیم. تصویر با جداسازی یک رنگ از نور که عمدتن از هیدروژن تابیده شده ثبت شده و سپس رنگ های آن را وارونه نمایانده اند به گونه ای که مناطق داغ تر و درخشان تر به رنگ تیره تر دیده شوند.
لوله های غول پیکر از گاز داغ که توسط میدان های مغناطیسی هدایت می شوند و برخی از آن ها از قطر زمین هم بلندترند، به نام سیخک یا سنبله، فام سپهر را همچون فرشی پوشانده اند. رشته ی پیچکی روشنی که درست بالای AR 1429 دیده می شود یک رشته ی (افروزه ی) سرد است که درست روی این منطقه ی فعال لکه ای شناور شده است.
با نزدیک شدن بیشینه ی خورشید در چند سال آینده، پیچ و تاب میدان های مغناطیسی خورشید شاید مناطق به شدت فعال تری را پدید آورد که ابرهایی پرانرژی تر از پلاسمای خورشید را روانه ی فضای منظومه ی خورشیدی نمایند.

واژه نامه:
sunspot - Active Region 1429 - angry bird - flare - coronal mass ejection - solar cycle - Earth - magnetosphere - aurora - AR 1429 - Sun - chromosphere - hydrogen - false color - spicule - filament -solar maximum - magnetic field - plasma - Solar System

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه