شعاع دقیق خورشید اندازه گرفته شد

* این اندازه گیری به کمک تلسکوپ خورشیدی نصب شده بر یک ماهواره ی ناسا انجام گرفت و از همین رو، اثر مات شدگی که به هنگام مشاهده از روی زمین، در اثر وجود جو رخ می دهد مزاحمتی پدید نیاورد.

گروهی از دانشمندان از هاوایی، برزیل، و کالیفرنیا با کمک گرفتن از یک فضاپیما و برآورد زمان عبور (گذر، ترانزیت) سیاره‌ی تیر از برابر چهره ی خورشید در سال های 2003 و 2006، قطر خورشید را با دقتی بی سابقه اندازه گرفتند. بر پایه ی محاسبه ی آنان، شعاع خورشید 696,342 کیلومتر (432,687 مایل) با خطای تنها 65 کیلومتر (40 مایل) است. این اندازه گیری به کمک تلسکوپ خورشیدی نصب شده بر روی ماهواره ی ناسا انجام شد و از همین رو اثر مات شدگی که به هنگام مشاهده از زمین، در اثر وجود جو رخ می دهد، حذف شده و مزاحمتی برای مشاهدات پدید نیاورد.
 مسیر گذر تیر از برابر قرص خورشید از چشم SOHO در 8 نوامبر 2006
مارسلو امیلیو (مهمان از پونتا گروسا، برزیل)، جف کوهن، و ایزابل شول از بنیاد اخترشناسی دانشگاه هاوایی با همکاری راک بوش از دانشگاه استانفورد کالیفرنیا، برآورد اندازه ی خورشید را با تصویرگر مایکلسون داپلر (MDI) نصب شده روی رصدخانه ی خورشیدی و هلیوسفری ناسا (SOHO) انجام دادند.

کوهن می گوید: «گذرهای سیاره ی تیر (عطارد) در هر سده 12 - 13 بار رخ می دهد، بنابراین رصدهایی مانند این به ما اجازه می دهد درک و شناخت خود از ساختار درونی خورشید و ارتباط های میان بروندهی خورشید و آب و هوای زمین را بپالاییم (اصلاح کنیم).» این گروه در حال آماده شدن برای رصد گذر ناهید از برابر چهره ی خورشید در 5 ژوئن می باشند و انتظار دارند به کمک آن مشاهدات، دقت برآوردشان از اندازه ی خورشید از این هم فراتر برود.

واژه نامه:
blurring - Earth - atmosphere - diameter - Sun - transit - planet - Mercury - radius - solar telescope - NASA - satellite - Marcelo Emilio - Jeff Kuhn - Isabelle Scholl - Rock Bush - Michelson Doppler Imager - MDI - Solar and Heliospheric Observatory - SOHO - Venus

منبع: Astronomy

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه