تصویر نوروزی ناسا

عکس از محمد طاها قوچکانلو
"زمین تاب"، تابشی که به نام تابش خاکستری ماه نیز شناخته می شود، در حقیقت نور خورشید است که از روی زمین بازتابیده و سپس دوباره توسط ماه به سوی زمین بر می گردد، و بدین ترتیب ما نیمه ی شب ماه را نیز کمی روشن می بینیم.
این تصویر تلسکوپی در "نوروز"، روز 20 مارس که برابر با اعتدال بهاریست، از شهر اصفهان ایران، روی سیاره ی زمین گرفته شده و زمین تاب روشن و نیرومندی را از یک ماه پیر نشان می دهد. سمت تاریکتر ماه که از نور زمین روشن شده، در آغوش یک هلال درخشان و روشن از نور خورشید جای گرفته است.
ولی این چشم انداز از روی ماه نیز فریبنده خواهد بود. هنگامی که ماه در آسمان زمین به شکل یک هلال باریک نمایان می شود، از روی ماه هم یک قرص درخشان و تقریبن کامل زمین دیده خواهد شد. درخشش زمین که همان بازتاب نور خورشید است، به دلیل وجود پوشش ابرهای زمین شدیدتر هم می شود. (در همین زمینه: ماه گلگون )
با این حال، 500 سال پیش، لئوناردو داوینچی شرحی بر زمین تاب نوشته بود و در آن، این تابش را بازتاب نور خورشید توسط اقیانوس های زمین دانسته بود که به نوبه ی خود سطح تاریک ماه را روشن می کند.
واژه نامه:
Moon - ashen glow - Earthshine - Nowruz - equinox - Esfahan - Iran - planet - Earth - old Moon - crescent - lunar surface - Leonardo da Vinci

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه