امروز روز برابران است

تصاویری زیبا از ایران و نوروزش ببینید:
امروز، روز اعتدال یا برابران است، روزی که در آن بلندی شب و روز با یکدیگر برابر می شود.
فردا، و همه ی روزهای دیگر تا برابران بعدی، در نیمکره ی شمالی زمین، روز بلندتر از شب و در نیمکره ی جنوبی زمین، شب بلندتر از روز خواهد بود. یک اعتدال در نیمه ی میان دو انقلاب رخ می دهد یعنی زمانی که روزها و شب ها به کمترین برابری (و بیشترین اختلاف طول) می رسند.
این تصویر، پیوندیست از عکس هایی که در هر ساعت از خورشید بر فراز بورسای ترکیه و در روزهای اصلی اعتدال، انقلاب و دوباره اعتدال گرفته شده.
ردیف خورشیدهای پایین مربوط به روز انقلاب زمستانی در دسامبر 2007 (یکم دی ماه 1386) است. در این روز، خورشید نمی توانست نه تا ارتفاع زیاد در آسمان بالا برود و نه مدت چندانی بر فراز افق بماند. همین "کمبود خورشید" است که زمستان را پدید می آورد.
ردیف خورشیدهای بالا در ساعت های روز انقلاب تابستانی ژوئن 2008 (یکم تیرماه 1387) ثبت شده اند. در این روز، خورشید به بلندترین ارتفاع در آسمان رسید و بیش از 12 ساعت هم بر فراز افق ماند. همین "فراوانی خورشید" است که تابستان را پدید می آوزد.
ردیف خورشیدهای میانی هم در ساعت های روز اعتدال بهاری مارس 2008 (یکم فروردین - نوروز 1387) مورد تصویربرداری قرار گرفته. ساکنان زمین در روز اعتدال پاییزی  سپتامبر (یکم مهرماه) نیز همین ردیف خورشید را خواهند دید.

-------------------------------------------------------------------
واژه نامه:
Equinox - Sun - Solstice - Earth - northern hemisphere - southern hemisphere - Vernal Equinox

منبع: apod.nasa.gov

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه