ناهید، هلال ماه، و زمین تاب

آن چیست که درست بر فراز آن تپه ها دیده می شود؟ پاسخ: ماه.
دقیق تر بگوییم، این ماه سیاره ی زمین است که در حالت هلال نو قرار دارد و درست بالای افق دیده می شود. این ماهِ آشنا، اینجا شاید کمی عجیب به نظر برسد زیرا نوردهی طولانی باعث شده "زمین تاب" چشمگیری نیز در آن دیده شود.
زمین تاب، روشنایی بخشی از ماه است که از آفتاب و تابش مستقیمش پنهان است ولی در اثر نور آفتابِ بازتابیده از زمین روشن شده است. به بیان دیگر، "زمین تاب"، تابشی که به نام تابش خاکستری ماه نیز شناخته می شود، در حقیقت نور خورشید است که از روی زمین بازتابیده و سپس دوباره توسط ماه به سوی زمین بر می گردد، و بدین ترتیب ما نیمه ی شب ماه را نیز کمی روشن می بینیم.
در این عکس، سیاره ی تابناک ناهید نیز در سمت راست به چشم می خورد. ناهید و مشتری در هفته ی گذشته به فاصله ی تنها سه درجه از یکدیگر رسیدند و یک مقارنه ی سیاره ای خوش منظره را پدید آوردند.
تصویر بالا دو روز پیش، از نزدیکی مادرید اسپانیا گرفته شد. افق پیش زمینه که در حالت ضدنور و تمام تیره دیده می شود، چند قله از هفت قله ی رشته کوه سیرا د گواداراما را نیز در بر دارد.
درست چند دقیقه پس از گرفته شدن این عکس، ماه به پشت افق خزید و غروب کرد.

واژه نامه:
Moon - Earth - crescent phase - exposure - Earthshine - planet - Venus - Jupiter - planetary conjunction - silhouette - Sierra de Guadarrama

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه