گروه کهکشانی M81 از پشت لایه غبار

کهکشان های بزرگ و سحابی های کم نور به خوبی در این نمای ژرف گروه کهکشان های M81 دیده می شوند.
نخستین و جلوترین جرم در این تصویر زاویه گسترده که با نوردهی 12 ساعته گرفته شده، کهکشان مارپیچی M81 با طراحی شکوهمنش است، بزرگ ترین کهکشانی که در تصویر دیده می شود. M81 به طور گرانشی در حال کشمکش با M82 است که درست زیرش قرار دارد. M82 یک کهکشان بزرگ با هاله ای غیرعادی از رشته های گاز سرخ و برافروخته است.
در جای جای تصویر، چندین کهکشان دیگر از گروه کهکشان های M81 را می توان دید، به اضافه ی یک ماهواره ی خوش شانس که رد درخشانش در سمت چپ عکس ثبت شده.
گروه M81 به همراه دیگر گروه های کهکشانی از جمله گروه محلی خودمان و خوشه ی کهکشانی سنبله، بخشی از ابَرخوشه ی پهناور سنبله را تشکیل می دهد. همه ی این نمایشگاه کهکشانی از پشت نور ضعیف یک جریان سحابی به هم پیوسته (Integrated Flux Nebula) دیده می شود که مجموعه ای کمتر بررسی شده از ابرهای پراکنده ی گاز و غبار در کهکشان راه شیری خودمان می باشد.

واژه نامه:
M81 Group - exposure - spiral galaxy - M81 - M82 - halo - satellite - Local Group - Virgo Cluster - Virgo Supercluster of Galaxies -Integrated Flux Nebula - Milky Way Galaxy

منبع: apod.nasa.gov

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه