ماهواره های ثابت بر فراز کوه های آلپ

چرا این ستارگان حرکت می کنند؟
معمولن با چرخش زمین به گرد محور خود چنین به نظر می رسد که ستارگان در آسمان طلوع کرده و غروب می کنند. آن دسته از ستارگانی که در دورترین بخش های جنوب یا شمال آسمانند نیز چنین به نظر می رسد که در دایره هایی به گرد قطب آسمانی می چرخند.
ویدیو را در vimeo ببینید. در خود یوتیوب ببینید.
ولی اگر به دقت به ویدیوی دور تند (درنگ زمانی، گاه گذشت) بالا نگاه کنید، نقاطی نورانی خواهید دید که به نظر می رسد در آسمان ثابتند. این اجرام ستاره نیستند بلکه فضاپیماهای روباتیکی هستند که به دست آدمیان ساخته و به فضا پرتاب شده اند و به طور ثابت در اوج آسمان بر فراز استوای زمین قرار گرفته اند.
مدار زمین ایست ور
این ماهواره ها به نام ماهواره های زمین ایست وَر (Geostationary Satellite) خوانده شده و بر روی زمین سقوط نمی کنند زیرا گرچه آن ها هم به گرد زمین می چرخند ولی سرعت مداریشان درست با سرعت گردش خود زمین برابر است. (در واقع همراه با زمین می چرخند. تصویر متحرک روبرو را ببینید)
فاصله ی مداری ممکن برای چنین ماهواره هایی بسیار دورتر از ایستگاه فضایی بین المللی، ولی بسیار نزدیک تر از فاصله ی مداری ماه به دور زمین است.
این ویدیو از یکی از بلندترین رستوران های گردان جهان که در Mittelallalin در کوه های آلپ سوییس قرار دارد ضبط شده. در پیش زمینه ی ویدیو کوهیست که به نام آلالینهورن شناخته می شود.
اگر در ویدیو بیشتر دقیق شوید متوجه درخشش های آنی ماهواره های زمین ایست ور که ناشی از بازتاب نور خورشید است خواهید شد. همچنین این ماهواره‌ها همگی در یک خط دیده می شوند که در حقیقت مسیر استوای زمین در دل آسمان است.

واژه نامه:
Geostationary Satellite - Earth - pole - time-lapse - robotic spacecraft - equator - orbit - orbital distance - International Space Station - Moon - revolving restaurant - Mittelallalin - Swiss - Alps - Allalinhorn - sunlight

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه