پرواز مجازی بر فراز سیارک وستا

پرواز بر فراز سیارک وستا چه حس و حالی خواهد داشت؟
پویانماها (انیماتورها)ی مرکز هوافضای آلمان به تازگی با بهره از تصاویر واقعی و داده های ارتفاعی به دست آمده از فضاپیمای داون (Dawn) متعلق به ناسا که هم اکنون در حال بازدید از وستاست، چنین ویدیوی مجازی‌ای را پدید آوردند.
ویدیو چنانچه اینجا می بینید، با نمایی از فراز Divalia Fossa آغاز می شود، یک جفت گودی های شگفت انگیز و همراستا روی سطحی پر از دهانه.
سپس، فضاپیمای مجازی ما به سراغ دهانه ی 60 کیلومتری مارسیا می رود و جزییاتی پرشمار از آن را روشن و آشکار به ما می‌نمایاند. پس از آن، تصاویر فضاپیمای داون گونه ای دیجیتالی با اغراق نمایی بلندی های وستا بازسازی شده اند تا کوه Aricia Tholus به بلندای 5 کیلومتر را بهتر بنمایانند.
داون پس از آن که به حد کافی به وستا نزدیک شد تا بتواند دقیق ترین تصاویر را از سطح آن بگیرد و مفصل ترین سنجش های گرانشی روی این دومین سیارک بزرگ منظومه ی خورشیدی انجام دهد، هم اکنون در حال فاصله گرفتن از آنست. بر پایه ی برنامه، داون در ماه اوت از وستا جدا شده و راهی سیارک سرس، بزرگ ترین سیارک منظومه ی خورشیدی خواهد شد.


واژه نامه:
Virtual Flight - asteroid - Vesta - German Aerospace Center - NASA - Dawn - Divalia Fossa - trough - Marcia Crater - Aricia Tholus - gravity measurement - Solar System - Ceres

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه