برخورد نزدیک با دیون، ماه یخی کیوان

آن چیست که در آن سوی دیون دیده می شود؟
فضاپیمای روباتیک کاسینی سال گذشته به هنگام گذشتن از نزدیک ترین فاصله از دیون یا دیونه، ماه سیاره ی کیوان، این عکس با دامنه ی گسترده ای از رنگ ها را گرفت که در آن، دیون، حلقه های کیوان، و دو ماه کوچک اپیمدئوس و پرومته (پرومتئوس) دیده می شوند.
در تصویر بالا بخشی از سطح پر از دهانه ی برخوردی و سفید همچون برفِ دیونِ 1,100 کیلومتری، نازکی حلقه های کیوان (زحل)، و تیرگی نسبی ماه کوچک تر، اپیمدئوس، را می توان مشاهده کرد. کاسینی به هنگام گرفتن این عکس تنها 100,000 کیلومتر با دیون، این ماه یخی بزرگ فاصله داشت.
از جمله رویدادهایی که کاسینی در آینده و در ادامه ی کاوش هایش از کیوان و ماه هایش تجربه خواهد کرد، رد شدنِ فردا از کنار تیتان است و عکس گرفتن از زمینِ دوردست در ماه ژوئن، هنگامی که از پشت کیوان رد می شود.

در همین زمینه:

واژه نامه:
Dione - Saturn - Cassini spacecraft - Saturn's rings - Epimetheus - Prometheus - Titan - Earth

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه