فانوسی به نام کیوان

سیاره ی غول گازی کیوان (زحل) که به خاطر سامانه ی حلقه های درخشان و ماه های پرشمارش پرآوازه شده، در این تصویرِ رنگ کاذبِ فضاپیمای کاسینی به نظر عجیب و ناآشنا می آید. 
در حقیقت، در این نمای موزاییکی که به وسیله ی طیف سنج نقشه بردار نور دیدنی و فروسرخ کاسینی (VIMS) گرفته شده، حلقه های مشهور سیاره چون از پهلو در عکس افتاده و همچون خطی از میانه ی تصویر گذشته‌اند، تقریبن دیده نمی شوند.
خیره کننده ترین همسنجی این تصویر در راستای خط پایانگر یا مرز میان شب و روز به چشم می خورد. 
سمت راست (سمت روز) با بازتاب نور خورشید توسط بالای ابرهای کیوان، به رنگ های آبی-سبز دیده می شود. ولی سمت چپ (سمت شب) در نبودِ نور خورشید، تابشی فانوس مانند دارد که ناشی از پرتوهای فروسرخیست که از درونِ گرم سیاره به بیرون می تابند. برخی ویژگی های سیاره در لایه های ژرف‌تر ابرهای آن، در برابر این تابش به حالت ضدنور و تیره دیده می شوند. 
این تابش فروسرخ همچنین از درون سایه ی گسترده ی حلقه های کیوان که روی نیمه ی بالایی سیاره افتاده نیز دیده می شود [تکه ی بالا، سمت راست که کمی آبی-سبز دیده می شود- م].

واژه نامه:
ring system - moon - gas giant - Saturn - false-color - Cassini spacecraft - Visual and Infrared Mapping Spectrometer - VIMS - terminator - infrared - planet - silhouette

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه