این هم از گذر سال 2012 ناهید!

گذرهای ناهید بیش از هر صد سال یک بار و هر بار در جفت هایی رخ می دهند؛ از همین رو، از زمان اختراع تلسکوپ در سال 1608 تاکنون تنها هشت مورد آن روی داده. مورد بعدی نیز در دسامبر 2117 رخ خواهد داد.
ولی برای گذر ناهید در این هفته، تلسکوپ ها و دوربین های پیشرفته ی بسیاری آماده بودند و تصویر این سیاره را در حالت ضدنور نادری در برابر قرص خورشید ثبت کردند.
در این نمای تلسکوپی واضح که از جرجیای آمریکا ثبت شده، از یک فیلتر باریک باند هیدروژن آلفا برای نشان دادن قرص گِرد سیاره در برابر سطح لکه دار خورشید با رشته های تیره، لکه های خورشیدی، و زبانه های آن بهره برده شده. خود گذر 6 ساعت و 40 دقیقه به طول انجامید.
در تاریخ های گذشته، ستاره شناسان با اندازه گیری زمان های گذر از جاهای مختلف زمین و با کمک از اصل اختلاف منظر، فاصله ی زمین تا ناهید را اندازه می گرفتند، ولی ستاره شناسان پیشرفته ی امروزی با پشتکار به جستجوی سیاره هایی می‌پردازند که از برابر خورشیدهایی دوردست می گذرند.

واژه نامه:
transit - Venus - telescope - silhouette - Sun - narrowband - H-alpha - filter - filament - sunspot - prominence

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه