رویدادهای کیهانی رد خود را در درختان به جا می گذارند

* در قلب های چوبین دو درخت سدر، یک راز کیهانی 1200 ساله نهفته است: مدرک رویدادی
غیر قابل توضیح که سیاره ی ما را در سده ی 8 میلادی به لرزه انداخت.

رازی کیهانی در این حلقه ها نهفته
پرتوهای کیهانی ذرات زیراتمی هستند که گستره ی فضا را در می نوردند. این ذرات هنگام رسیدن به زمین با اکسیژن و نیتروژن موجود در جو واکنش انجام داده و ذراتی تازه پدید می‌آورند. یکی از این ذرات کربن 14 است که توسط درختان، طی عمل فتوسنتز (نورساخت) گرفته شده و در حلقه ی رشد سالانه ی آن ها جایی "ثابت" می یابد.

فوسا میاکه از دانشگاه ناگویای ژاپن به همراه همکارانش، محتوای کربن 14 دو درخت سدر ژاپنی را مورد آزمایش قرار دادند و با شگفتی دریافتند که میان سال های 774 و 775 میلادی، مقدار این ایزوتوپ به اندازه ی 1.2 درصد افزایش یافته بوده. تغییر معمولی سالانه تنها به حدود 0.05 درصد می رسد.

میاکه همچنین افزایشی در پیشینه ی کربن 14 درختان اروپا و آمریکای شمالی در حدود همان سال ها، و همچنین افزایش ایزوتوپ بریلیوم 10 در هسته های یخ قطب جنوب پیدا کرد. بریلیوم 10 ایزوتوپ دیگریست که توسط پرتوهای کیهانی ساخته می شود.

چه رویداد کیهانی به افزایش پرتوها می انجامد؟
پاسخ می تواند یک ابرنواختر باشد، ولی میاکه خاطرنشان کرد که چنین رویدادی (یک ابرنواختر) می بایست نشانی در آسمان گذاشته باشد که امروزه نیز قابل دیدن باشد. این رویداد می توانسته یک شراره ی خورشیدی باشد - ولی تنها در صورتی که این شراره از هر آنچه تاکنون دیده ایم نیرومندتر و پرانرژی تر بوده باشد.

ایگور موسکالنکو، یک اخترفیزیکدان از دانشگاه استانفورد کالیفرنیا که درگیر این پژوهش نبود می گوید: «من نمی توانم تک شراره ای را تصور کنم که تا این حد درخشان بوده باشد. ولی شاید رشته شراره هایی ضعیف تر در یک بازه ی یک تا سه ساله چنین اثری داشته اند.»

این نخستین بار نیست که پیشینه ی درختان، یک رویداد کیهانیِ رخ داده در میانه ی سال های 770 میلادی را نشان می دهد. پژوهشگران دانشگاه کویین بلفاست بریتانیا هم به تازگی به شواهدی از افزایش کربن 14 در حلقه های رشد درختان در آن زمان دست یافته اند ولی هنوز پژوهش آن ها منتشر نشده است.

مایک بیلی، یک پژوهشگر حلقه ی درختان در دانشگاه کویین، در پیشینه ی تاریخی شواهدی یافته که نشان می دهد چیزی واقعن غیرعادی در آن زمان روی داده بوده. واقعه نگار انگلیسی سده ی 13، راجر وندووری (Roger of Wendover) چنین روایت می کند: «در سال 776، پس از نشستن آفتاب نشانه هایی آتشین و هراس انگیز در آسمان دیده شد؛ و مارهایی در ساسکس پدیدار شدند که گویی در میان شگفتی همگان از دل زمین بیرون جهیده باشند.»

واژه نامه:
cedar tree - Cosmic ray - subatomic particle - Earth - oxygen - nitrogen - carbon-14 - beryllium-10 - Fusa Miyake - isotope - Antarctic - supernova - solar flare - Igor Moskalenko - cosmic event - Mike Baillie - tree ring - annual growth ring - chronicler - Roger of Wendover

منبع: newscientist

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه