گذر ناهید از روی خورشید نیمه شب

عکس از : بابک تفرشی

انقلاب تابستانی امروز، که از نظر ستاره شناسی آغاز تابستان در نیمکره ی شمالیست، در ساعت 23:09 به وفت جهانی و با رسیدن خورشید به شمالی ترین میل خود در مسیر سالانه اش در آسمان سیاره ی زمین رخ می دهد.
بیشتر مردمان در نیمکره ی شمالی طولانی ترین روز سال را پشت سر می گذارند ولی برای برخی از آن ها، خورشید نه تنها اصلن غروب نمی کند، بلکه حتی در سرزمین هایی تا عرض جغرافیایی 66.6 شمالی هم خورشید تا نیمه شب بر فراز افق می ماند. بی شک با فرا رسیدن تابستان در نیمکره ی شمالی، خورشید نیمه شب هم زودتر به عرض های جغرافیایی بالاتر می آید.
این رشته عکس های پشت سر هم که در 6 ژوئن، از عرض جغرافیایی 69 درجه ی شمالی و نزدیک نیمه شب گرفته شده، خورشید را نشان می دهد که بر فراز یک افق کوهستانی جابجا می شود. این چشم انداز قابل توجه از سورتلند نروژ و رو به شمال بر فراز دریای نروژ گرفته شده.
گذر سال 2012 ناهید که چند روز پیش رخ داد، در این عکس ها نیز ثبت شده و خواهر سیاره ی زمین را به صورت نقطه ای تیره در بالا، سمت چپ قرص روشن خورشید نیمه شب نشان می دهد.

واژه نامه:
Venus - Transit - Midnight Sun - Babak Tafreshi - solstice - summer - Sun - declination - planet - Earth - latitude - silhouette

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه