آیا مهبانگ نیازی به جرقه خدایی داشت؟

* به گفته ی پژوهشگران، جهان ما احتمالن 13.7 میلیارد سال پیش بدون هیچ گونه کمک خدایی پدیدار گشت.

این شاید مغایر با غرایز ما -که اندیشه ی پدید آمدن از هیچ را رد می کنند- باشد. ولی ما لزومن هم نباید پیرو غریزه هایی باشیم که برای کمک به زنده ماندنمان در دشت های بی درخت 150,000 سال پیشِ آفریقا در ما نهاده شده بودند نه برای شناخت کارکرد درونی کیهان. به گفته ی دانشمندان به جای غریزه هایمان، این قوانین فیزیک است که باید به آن ها تکیه کنیم.

این نمودار جدول زمانی جهان هستی را بر پایه ی نظریه ی مهبانگ
و مدل های انبساط کیهان نشان می دهد.
اخترفیزیکدان، الکس فیلیپنکو از دانشگاه برکلی کالیفرنیا می گوید: «مهبانگ (انفجار بزرگ، بیگ بنگ) می توانسته تنها نتیجه ی قوانین فیزیکی در آن نقطه بوده باشد. با بهره از قوانین فیزیک، می شود چند جهان پدید آورد.» فیلیپنکو روز شنبه 23 ژوئن در کنفرانس SETICon 2، طی میزگردی با عنوان "آیا مهبانگ نیازی به یک جرقه ی خدایی داشت؟" سخن گفت.

نوسان های کوانتومی
در جهان بسیار شگفت انگیز مکانیک کوانتوم که به رفتارها در مقیاس زیر اتمی می پردازد، نوسان ها و بی ثباتی های گاه به گاهی می تواند ماده و انرژی را از هیچ پدید آورد و به گفته ی پژوهشگران، این در واقع می تواند به پدید آمدن چیزهای بسیار بزرگ هم بیانجامد.

ست شوستاک، سخنران و یک ستاره شناس ارشد در بنیاد غیرانتفاعی "جستجوی هوش فرازمین" (ستی، SETI) می گوید: «نوسان های مکانیک کوانتوم می تواند جهان هستی را بیافریند. اگر می شد همین اکنون و در همین اتاق، زمان و مکان را در هم بپیچیم، شاید می توانستیم یک جهان کاملن تازه بیافرینیم. روشن نیست که می توان به درون آن جهان رفت یا نه، ولی می توان آن را پدید آورد.»

شوستاک می افزاید: «پس چه بسا این جهان ما تنها یک پروژه ی علمی جالب و زیبا برای کودکی در جهان دیگر باشد. من نمی دانم این چه اثری بر گرایش های دینی شما دارد ولی چیزیست که جای اندیشیدن دارد.»

فیلیپنکو تاکید کرد که بیان چنین چیزهایی حمله به وجود خداوند نیست. به گفته ی وی، بیان این که مهبانگ -- یک انفجار و گسترش سهمگین در 13.7 میلیارد سال پیش، که فضا را همچون بادکنکی غول آسا باد کرد -- می تواند بدون نیاز به خداوند رخ دهد، بسیار تفاوت دارد با این که بگوییم خدایی وجود ندارد: «من فکر نمی کنم بشود نه برای اثبات وجود خدا از دانش کمک گرفت نه برای رد وجود خدا.»

سرچشمه ی قوانین فیزیک
ولی اگر ما به دنبال سرچشمه ی نهایی همه چیزیم، دست به دامان قوانین فیزیک شدن به طور کامل کمکی نمی کند. به گفته ی فیلیپنکو، این قوانین شاید ما را یک گام به پاسخ نزدیک تر کنند ولی ما را تا آخر نمی برند.

وی می گوید: «پس پرسش اینست: "چرا قوانین فیزیک وجود دارند؟" و می توانیم بگوییم: "خوب، اینجا نیاز به آفریننده ای خدایی داریم، کسی که این قوانین و جرقه ی شکل گیری این جهان ها از آن قوانین را پدید آورده باشد؛ جهان هایی که شاید بیش از یکی باشند."»

ولی این پاسخ تنها فرافکنی است، زیرا هنوز باید توضیح بدهیم که خود خدا از کجا آمده. به گفته ی فیلیپنکو این روند یک دور باطل پدید می آورد که هیچوقت ما را به پاسخ نهایی نمی رساند. وی می افزاید که سرچشمه ی قوانین فیزیک در حال حاضر یک راز است، رازی که شاید هرگز نتوانیم آن را بگشاییم: «این "جرقه ی خدایی" هر چه بود قوانین فیزیک را پدید آورد و من نمی دانم چه چیزی خود این جرقه ی خدایی را به وجود آورد. پس بیایید آن را هم به همان قوانین فیزیک بسپاریم.»


واژه نامه:
Big Bang - God - instinct - savannah - laws of physics - Alex Filippenko - SETICon 2 - conference - Divine Spark - Quantum fluctuation - quantum mechanics - Seth Shostak - Search for Extraterrestrial Intelligence - SETI - balloon -

منبع: SPACE.com

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه