انبوهی از صدها هزار ستاره

ادموند هالی، ستاره شناس انگلیسی، در سال 1716 نوشته بود: «لکه ای کوچک که در آسمان صاف و بدون مهتاب، با چشم غیرمسلح نیز دیده می شود.»
البته امروزه دیگر M13 به سادگی به عنوان "خوشه ی کروی بزرگ در جاثی" (صورت فلکی جاثی- هرکول- بر زانو نشسته)، و یکی از درخشان ترین خوشه های کروی آسمان نیمکره ی شمالی شناخته می شود. نماهای تلسکوپی صدها هزار ستاره ی تماشایی این خوشه را نیز نمایان می کنند.
فاصله ی این خوشه از ما 25,000 سال نوریست و انبوه ستارگان آن در ناحیه ای به قطر 150 سال نوری گرد آمده اند ولی با نزدیک شدن به هسته ی خوشه، این انبوهی به 100 ستاره در مکعبی به ضلع 3 سال نوری هم می رسد. مقایسه کنید با خورشید که فاصله اش از نزدیک ترین ستاره، بیش از 4 سال نوری است.
در این تصویر رنگی واضح، هم هسته ی فشرده ی M13 دیده می شود و هم بخش بیرونی کم جمعیت تر آن. ستارگان تکامل یافته‌ی خوشه (غول های سرخ و آبی) در رنگ های زرد و آبی به چشم می خورند.

واژه نامه:
M13 - Edmond Halley - naked Eye - Moon absent - Great Globular Cluster - globular star cluster - Sun - giant star

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه