نبرد خدایان در آسمان سیاره زمین

آیا کهکشان راه شیری ما روزی با همسایه ی بزرگترش، کهکشان آندرومدا برخورد خواهد کرد؟
به احتمال زیاد، بله.
نقشه برداری دقیق از اندک جابجایی های ستارگان کهکشان M31 (آندرومدا) نسبت به کهکشان های پس زمینه در تصاویر تازه‌ی تلسکوپ فضایی هابل نشان می دهد که مرکز M31 "می تواند" در راه یک جریان برخورد مستقیم با مرکز کهکشان خودمان باشد. البته به نظر می رسد خطا در سرعت کناره ها آنقدر زیاد است که بخش های میانی دو کهکشان شانس خوبی برای فرار از برخورد با یکدیگر را داشته باشند ولی آنقدر هم به هم نزدیک خواهند شد که هاله ی بیرونی هر دوشان به طور گرانشی با هم درگیر بشود.
نماهای پی در پی از روند برخورد دو کهکشان
در این زمینه، این ویدیو را ببینید: *انیمیشنی از سرنوشت کهکشان راه شیری
با روی دادن این امر، دو کهکشان گرفتار یکدیگر می شوند و در طی دو میلیارد سال پس از آن، رقصی کیهانی را خواهند آغازید و سرانجام با هم ادغام شده و تشکیل یک کهکشان بزرگ بیضی گون (بیضوی) را خواهند داد.
در تصویر بالا برداشتی هنرمندانه می بینیم از آسمانِ سیاره ی زمین در آینده ی دور، زمانی که بخش های مرکزی دو کهکشان شروع به ویرانی و تخریب یکدیگر می کنند. 
سرنوشت دقیق و درست کهکشان راه شیری خودمان و کل کهکشان‌های گروه محلی کهکشانی، احتمالن موضوعی پویا برای پژوهش در سال های آینده خواهد بود.
واژه نامه:
Milky Way Galaxy - Andromeda Galaxy - M31 - Hubble Space Telescope - halo - elliptical galaxy - Local Group of Galaxies

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه