NuSTAR : تلسکوپی که دیدگاهی تازه به بشر خواهد داد

پس از انفجار یک ستاره، چه چیزی از آن بر جا می ماند؟
برای کمک به یافتن پاسخ این پرسش، ناسا هفته ی گذشته ماهواره ی "آرایه ی تلسکوپی طیف سنج هسته ای" با نام کوتاه شده ی نوستار (NuSTAR) را به مدار زمین فرستاد.
توانایی نوستار در کانونی کردن پرتوهای ایکسِ سختِ تابیده از هسته ی اتم ها، به همراه توانایی های دیگر، برای بررسی محیط بقایای ابرنواختری به کار خواهد رفت تا به پاسخ های بهتری در این باره دست یابیم که چرا این ابرنواخترها روی داده اند، چه نوع اجرامی از آن ها پدید آمده اند، و چه سازوکارهایی (مکانیسم هایی) باعث شده محیط پیرامونشان تا این حد داغ و برافروخته شود.
نوستار همچنین به انسان ها دیدگاهی بی سابقه از تاج داغ خورشید، گازهای داغ درون خوشه های کهکشانی، و سیاهچاله ی ابَرپُرجرم در مرکز کهکشان خودمان خواهد داد.
تصویر امروز یک نمای هنرمندانه است که چگونگی کارکرد نوستار را نشان می دهد.
پرتوهای ایکس از همان گونه ای که در مطب دندانپزشکتان به کار می رود، از سمت راست وارد تلسکوپ می شود. در آن جا با پرش و بازتاب چندباره از روی دو دسته آینه ی موازی، روی آشکارسازهایی در سمت چپ کانونی می شود. این دو دسته توسط یک دکل یکپارچه ی بلند ولی کم وزن از هم جدا می شوند و کل مجموعه هم نیرویش را از سلول های خورشیدی بالا سمت چپ دریافت می کند.
بخشی از شور و هیجانی که بر سر نوستار در جریانست تنها به خاطر چیزهایی که انتظار می رود ببیند نیست، بلکه به خاطر اینست که با آن می شود کیهان را به روشی تازه مشاهده کرد و چه بسا چیزهایی یافته شود که اکنون به کلی ناشناخته هستند.
نوستار برای یک عمر دو ساله برنامه ریزی شده است.

واژه نامه:
NuSTAR - X-Ray - NASA - Nuclear Spectroscopic Telescope Array - Earth - orbit - hard X-rays - nuclei - atom - supernova remnant - corona - Sun - clusters of galaxies - supermassive black hole - Galaxy - mirror - detector - solar panel

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه