آذرخش با سرعت 7207 تصویر در ثانیه

سرعت آذرخش چقدر است؟
آذرخش، در حقیقت، نه تنها بسیار سریع تر از توان دید چشم انسان حرکت می کند، بلکه آنقدر سریع است که انسان ها حتی نمی توانند جهت آن را هم تشخیص بدهند. ولی خط آذرخشی که در این ویدیو با وضوح زمانی بسیار بالا می بینید چندان سریع حرکت نکرد که قابل تشخیص نباشد.
ویدیو با سرعت باورنکردنی 7,207 نما در ثانیه گرفته شده و زمان واقعی آذرخش را هم می توانید پایین ویدیو ببینید.
ویدیو در یوتیوب
این گلوله ی آذرخش با شکل گرفتن چند کانال یونیده ی همزمان که شاخه شاخه می شوند آغاز می شود. سرچشمه ی آن برکه ای از الکترون ها و یون هاست که به گونه ای، از جریان ها و برخوردهای درون یک ابر بارانی شکل گرفته اند.
حدود 0.015 ثانیه پس از پدیدار شدن - که در این ویدیوی درنگ زمانی نزدیک به 3 ثانیه به درازا کشیده - یکی از خط های ذرات باردار اصلی با یک جرقه ی مثبت که ناگهان پدیدار شده و از زمین رو به بالا می رود تماس پیدا می کند و کانالی یونیده از هوا پدید می آید که بی درنگ همچون یک سیم رفتار می کند.
بلافاصله پس از آن، این کانال داغ با مقدار بسیار زیادی بار الکتریکی که میان ابر و زمین به پیش و پس پرتاب می شوند، شروع به تپش می کند و انفجاری خطرناک به وجود می آورد که پس از آن به شکل یک تندر یا رعد شنیده می شود.
البته هنوز چیزهای زیادی درباره ی آذرخش نمی دانیم، از جمله جزییات سازوکاری که به جدایی بارهای الکتریکی می انجامد.

واژه نامه:
Lightning - ionized channel - electron - ion - rain cloud - thunder

منبع: apod.nasa.gov

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه