سنگ هایی که از وجود آب در گذشته بهرام خبر می دهند

* دانشمندان با بررسی ساختار شیمیایی سنگ های دیواره ها، لبه ها، و برجستگی های مرکزی
گودال های سیاره ی بهرام (مریخ)، 175 نقطه را شناسایی کردند که کانی های درونشان در حضور آب شکل گرفته بوده.

سنگ های بیرون زده ای که کانی هایشان در مجاورت آب ساخته شده
فضاپیمای مارس اکسپرس متعلق به آژانس فضایی اروپا (اِسا- ESA) با بررسی سنگ هایی که از دهانه های برخوردی سیاره ی بهرام بیرون زده اند، به شواهدی دست یافته که نشان می دهد در دوره های زمانی بلندی طی چند میلیارد سال نخست زندگی این سیاره ی سرخ، آب های زیرسطحی در ژرفاهای زیاد آن وجود داشته.

دهانه های برخوردی پنجره هایی طبیعی به تاریخچه ی سطح سیاره ها شناخته می شوند--- هر چه دهانه ای ژرف تر باشد، می توانید گذشته ی دورتری را بکاوید. افزون بر آن، سنگ هایی که طی برخوردها شکسته و از خاک بیرون زده اند، فرصتی را برای بررسی موادی که زمانی زیر سطح پنهان بوده اند فراهم می کنند.

در یک پژوهش تازه، فضاپیماهای مارس اکسپرس متعلق به اسا و مدارگرد شناسایی بهرام متعلق به ناسا دهانه های موجود در منطقه ای از بلندی های باستانی جنوب سیاره به گستردگی 1,000 در 2,000 کیلومتر که به نام Tyrrhena Terra خوانده می شود را برای آشنایی بیشتر با تاریخچه ی آبی این منطقه زوم و بزرگنمایی کردند.

دانشمندان با تمرکز بر روی ساختار شیمیایی سنگ های درون دیواره ها، لبه ها، و بلندی های مرکزی دهانه ها، و همچنین موادی که از خاک پیرامون بیرون زده بودند؛ توانستند 175 نقطه را شناسایی کنند که کانی های آن ها در حضور آب شکل گرفته بوده.

دمین لووازو از اِسا می گوید: «بررسی طیف گسترده ای از دهانه ها با اندازه های گوناگون از 1 کیلومتر تا 84 کیلومتر نشان داد که این سیلیکات های آبدار (هیدراته) از ژرفای ده ها متر تا چند کیلومتر بیرون زده اند. ساختار و ترکیب این سنگ ها به گونه ایست که می بایست آب های زیرسطحی در بازه ی گسترده ای از زمان در آن جا بوده و ساختار شیمیایی آن ها را تغییر داده باشند.»

در حالی که به نظر می رسد موادی که در اثر برخوردها از خاک بیرون زده اند در تماس نزدیک با آب بوده اند، ولی در سنگ های روی سطح میان دهانه های منطقه ی Tyrrhena Terra شواهد اندکی از تغییرات در اثر آب دیده می شود.

نیکلا منگلد از آزمایشگاه سیاره شناسی و ژئودینامیک در فرانسه می گوید: «در حدود 3.7 میلیارد سال پیش، و قبل از پدید آمدن بیشتر دهانه های این منطقه، آب در ژرفای چند کیلومتری زیر سطح در گردش بوده. آب باعث پیدایش رده های گوناگونی از تغییرات شیمیایی در سنگ ها شد که بازتابی از دماهای پایین در نزدیکی سطح و دماهای بالا در ژرفا بودند، ولی پیوند سرراستی با شرایط سطح آن زمان نداشتند.»

در مقایسه، Mawrth Vallis، یکی از بزرگ ترین مناطق سرشار از رس شناسایی شده در بهرام، کانی های آبناک یکنواخت بیشتری را به نمایش می گذارد که نشان می دهدبا فرآیندهای روی سطح، پیوند نزدیک تری داشته است.

الیویه ویتاسه از اِسا می گوید: «نقش آب مایع در سیاره ی بهرام برای سکونت پذیری آن بسیار اهمیت دارد، و این پژوهش با بهره از فضاپیمای مارس اکسپرس، به بررسی یک ناحیه ی بسیار گسترده می پردازد که دیرزمانی آب زیرسطحی در آن وجود داشته است.»

واژه نامه:
chemistry - mineral - impact crater - European Space Agency - ESA - Mars Express has - Red Planet - NASA - Mars Reconnaissance Orbiter - Tyrrhena Terra - hydrated silicate - Damien Loizeau - water - Nicolas Mangold - Laboratory of Planetology and Geodynamics - Mawrth Valli - clay - Mars - aqueous mineralogy - Olivier Witasse

منبع: Astronomy.com

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه