باز هم رقص شادمانه انسان بر کره خاکی

این مردمان چه می کنند؟
بسیاری از انسان های روی زمین، دوره هایی از شادی را به نمایش می گذارند و یک روش برای ابراز شادی نیز "رقص" است.
شادمانی و رقص فراتر از مرزهای سیاسی بوده و عملا در همه ی جوامع انسانی رخ می دهد. در این فیلم، مت هاردینگ به میان بسیاری از مردمان کره ی زمین رفته، شروع به رقص کرده و از نتیجه ی کارش فیلم گرفته است:
شاید بتوان ویدیوی بالا که تازه ترین ویدیو از همین رشته فیلم هاست را نمونه ای چشمگیر از پیوند مشترک میان "انسان ها" به عنوان گونه ای یگانه بر روی "سیاره ی زمین" دانست. شادمانی مسری است: کم پیدا می شود کسی که این ویدئو را ببیند و "لبخند" بر لب نیاورد.

یکی دیگر از این رشته ویدیوها را اینجا ببینید: * رقص شادمانه ی انسان بر کره ی خاکی

واژه نامه:
Matt Harding - Planet Earth - Dancing - human - happiness - single species

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه