اودیسه برای دیدبانی فرود "کنجکاوی" سر قرار می رسد

* اگر عملیات تغییر جایگاه انجام نمی شد، اودیسه حدود دو دقیقه پس از نشستن کنجکاوی بر سطح بهرام
به بالای نقطه ی فرود می رسید.

دانشمندان ناسا با پیروزی جایگاه مداری فضاپیمای مدارگرد اودیسه ی بهرام (مریخ) را تنظیم کردند تا برای تایید بی درنگ فرود خودروی کنجکاوی در ماه اوت، در موقعیت بهتری قرار گیرد.
در این نمای هنری، فضاپیمای اودیسه ی
بهرام ناسا از فراز جنوبگان بهرام می گذرد.
این فضاپیما از 24 اکتبر 2001 تاکنون در
حال گردش به دور بهرام است.

خود فضاپیمای آزمایشگاه علمی بهرام (MSL) متعلق به ناسا که کنجکاوی را با خود می برد، به هنگام ورود به جو بهرام، داده ها و اطلاعات محدودی را می‌تواند یکراست به زمین بفرستد. ولی پیش از فرود، سیاره ی زمین از دید این فضاپیمای در حال فرود، به زیر افق بهرام می رود و این مسیر سرراست ارتباطی را قطع می کند. اودیسه می تواند این فرآیند ارتباط را به صورت غیرمستقیم پی گرفته و سرعت ببخشد.

ناسا طی یک نشست خبری که در 16 ژوییه برگزار شد گزارش داد اودیسه، که ناسا در آغاز قرار بود به وسیله ی آن یک ارتباط تقریبن زنده با کنجکاوی برقرار کند، در 11 ژوییه وارد حالت امن (safe mode) شده است. این وضعیت بر کارکرد ارتباطاتی اثر می گذارد، ولی بر فرود و نشستن کنجکاوی تاثیری نخواهد داشت. اگر عملیات تغییر جایگاه انجام نمی شد، اودیسه حدود دو دقیقه پس از نشستن کنجکاوی بر سطح بهرام به بالای نقطه ی فرود می رسید. 
(در این زمینه، این مطلب رابخوانید: چند روز بیشتر به فرود بر سطح بهرام نمانده)

روز 24 ژوییه، یکی از موتورهای پیشران اودیسه به مدت حدود 6 ثانیه روشن شد و با وارد کردن تلنگری، نزدیک به 6 دقیقه آن را در مدارش به پیش برد. اکنون این مدارگرد کارکرد طبیعی دارد و [با رسیدن به موقع بر سر قرار،] پیام تایید فرود کنجکاوی از سوی آن در آغاز روز 6 اوت به وقت خاور آمریکا به زمین خواهد رسید، طبق برنامه ریزی انجام شده.

گیلون مک اسمیت از آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در پاسادنای کالیفرنیا می گوید: «داده هایی که ما در حال دریافتیم نشان می دهد که عملیات جابجایی طبق برنامه پیش رفته و کامل شده است. اودیسه بیش از هر فضاپیمای دیگری کنار بهرام کار کرده پس بجاست که نقشی ویژه در پشتیبانی از این تازه ترین میهمان داشته باشد.»

دو مدارگرد دیگر بهرام، مدارگرد شناسایی بهرام متعلق به ناسا و مارس اکسپرس متعلق به آژانس فضایی اروپا نیز به هنگام فرود MSL، در جایگاه مناسب برای دریافت پیام های رادیویی گسیلیده از آن خواهند بود ولی کارکرد آن ها به گونه ایست که پیام ها را نگه می دارند و آن ها را دیرتر به زمین می فرستند؛ تنها اودیسه است که می تواند پیام ها را بی درنگ به زمین بگسیلد.


واژه نامه:
NASA - Mars Odyssey - Curiosity rover - Mars Science Laboratory - MSL - Earth - Mars - safe mode - repositioning maneuver - thruster - Gaylon McSmith - Jet Propulsion Laboratory - Mars Reconnaissance Orbiter - European Space Agency - Mars Express

منبع: astronomy.com

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه