سیارک ها "آب" را به زمین آوردند نه دنباله دارها

* میزان دوتریوم درون شهابسنگ های کندریتی بسیار کمتر از دنباله دارهاست. این نشان می دهد جایی که
این کندریت ها از آن آمده اند، نسبت به دنباله دارها به خورشید نزدیک تر است.

دیرزمانیست بر سر این که آیا سیارک ها آب را به زمین آوردند یا دنباله دارها بحث و گفتگو در جریانست. اینک یک بررسی بر روی ساختار ترکیبی شهاب سنگ ها نشان می دهد که آب [آب روی زمین] از فضای بیرونی منظومه ی خورشیدی سرچشمه نگرفته. این یافته، کفه را به سود سیارک ها به عنوان وسیله های رساندن آب به زمین سنگین می کند.


برشی از یک شهاب سنگ کندریتی
منبع- تصویر بزرگ تر
در منطقه ای از منظومه ی خورشیدی به نام کمربند سیارک ها، که نواری گسترده از فضای میان مدار بهرام (مریخ) و مشتری را در بر می گیرد، هم سیارک یافته می‌شود و هم دنباله دار. ولی دنباله دارها با دُم های یخیشان می بایست در منطقه‌ای سردتر، جایی در فضای میان کیوان و مشتری به دنیا آمده و سپس به کمربند سیارک ها کوچیده باشند.

برای این که بدانیم آیا دنباله دارها مادرِ کندریت های کربن دار - شهابسنگ های کمیابی که آب و عناصر فراری مانند نیتروژن، کربن، و هیدروژن را به زمین آوردند - هستند یا سیارک ها، گروهی به رهبری کانل الکساندر از بنیاد کارنگی واشینگتن در واشینگتن دی سی میزان دوتریوم - یک ایزوتوپ سنگین هیدروژن - در 86 نمونه ی کندریت که روی زمین یافته شده را اندازه گرفتند.

هر چه جسمی دورتر از خورشید پدید آمده باشد، دوتریوم آن نیز بیشتر خواهد بود. کندریت هایی که الکساندر آزمود، نسبت به دنباله دارها دوترویم بسیار کمتری داشتند که نشان می داد جایی که این کندریت ها از آن آمده اند با جایی که دنباله دارها از آن آمده اند فرق می کند. وی می گوید: «پس این کندریت ها احتمالن در جایی نزدیک تر به خورشید شکل گرفته اند، به احتمال بسیار، در خود کمربند سیارک ها.»

به گفته ی فرد سیسلا، پژوهشگری در دانشگاه شیکاگوی ایلینویز، که مدل شکل گیری سیاره ها را طراحی می کند، با وجود این یافته، این که کندریت ها دقیقن کجا شکل گرفته اند هنوز هم به عنوان یک پرسش باقی می ماند؛ پرسشی که یافتن پاسخ برای آن به ویژه دشوار است: «نمی شود دقیقن گفت جسمی در یک مکان پدید آمده و 4.5 میلیارد سال هم همان جا مانده. اجسام همواره در حال جابجاییند.»

واژه نامه:
comet - asteroid - Earth - meteorite - solar system - asteroid belt - Mars - Jupiter - Saturn - Jupiter - carbonaceous chondrite - water - nitrogen - carbon - hydrogen - Conel Alexander - Carnegie Institution - deuterium - isotope - sun - Fred Ciesla - planet

منبع: newscientist

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه