در فضا هم لاله دمیده

این نمای تلسکوپی یک منطقه ی درخشان گسیلشی (نشری) را در بر گرفته که در راستای صفحه ی کهکشان راه شیری خودمان و در محدوده ی صورت فلکی سرشار از سحابی ماکیان (قو، دجاجه) دیده می شود.
نام رایج این ابرهای برافروخته ی گاز و غبار میان ستاره ای، سحابی گل لاله است و در کاتالوگ سال 1959 که توسط ستاره شناس، استوارت شارپلس گردآوری شد نیز به نام Sh2-101 ثبت شده است. سحابی گل لاله حدود 8,000 سال نوری از ما فاصله دارد و به گونه ای روشن و فهمیدنی، تنها ابر کیهانی نیست که چهره ی یک گل را به یاد ما می آورد.
چشم اندازی که در بالا از این سحابی پیچیده و زیبا می بینید، یک عکس همنهاده (مرکب) است که تابش اتم های یونیده ی سولفور، هیدروژن، و اکسیژن را به ترتیب در رنگ های سرخ، سبز، و آبی می نمایاند.
پرتوهای فرابنفشی که از یک ستاره ی جوان و پرانرژی رده ی O به نام HDE 227018 می تابد، اتم ها را می یوند و به برافروختگی و تابش سحابی گل لاله می انجامد. HDE 227018 همان ستاره ی روشنی است که بسیار نزدیک به کمان آبی رنگ میانه ی تصویر به چشم می خورد.

واژه نامه:
telescopic view - plane - Milky Way Galaxy - nebula - constellation Cygnus the Swan - Tulip Nebula - interstellar gas - Stewart Sharpless - Sh2-101 - flower - sulfur - hydrogen - oxygen - atom - Ultraviolet - O star - HDE 227018

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه