مشتری و ماه‌هایش در کنار ماه زمین

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
اگر گفتید نقطه‌های روشنی که در این تصویر کنار ماه دیده می‌شوند چه هستند؟ 
اینها سیاره‌ی مشتری و چهار فرزند بزرگشند.
در ۱۵ ژوییه‌ی ۲۰۱۲، آسمان‌دوستانِ چهارگوشه‌ی سیاره‌ی زمین از رویارویی نزدیک ماه و سیاره‌ها در آسمان سحرگاهی لذت بردند.
ساکنان زمین در همه جا، مشتری تابناک را کنار هلال باریک و کاهنده‌ی ماه دیدند، ولی ساکنان اروپا شانس این را داشتند که گذر این غول گازی فرمانروا (مشتری) از پشت قرص ماه را نیز تماشا کنند. از دید آنان، مشتری همچنان که در دل آسمان شب به پیش می‌رفت، [دقایقی] نیز پشت ماه پنهان شد.
این نمای تلسکوپی از مونته کاسیانوی ایتالیا گرفته شده ولی با وجود ابرهای تهدیدکننده، مشتری را نشان می دهد که به همراه چهار ماه گالیه‌ایِ بزرگش از اختفا (یا فروپوشانش) پشت قرص ماه بیرون آمده. هلال ماه از نور خورشید روشن شده ولی در کنار بخش شب آن که اندکی از نور "زمین تاب" روشنایی یافته، از فروغش کاسته شده است.
ماه‌های گالیله‌ای مشتری و خود مشتری که در کنار لبه‌ی قرص ماه و در ردیفی رو به بالا جای گرفته‌اند، از چپ به راست عبارتند از: کالیستو، گانیمد، مشتری، آیو، و اروپا. گفتنی است که کالیستو، گانیمد و آیو از ماه زمین بزرگ‌ترند، و اروپا هم تنها اندکی از آن کوچک تر است.
هفته‌ی پیش فضاپیمای جونوی ناسا وارد مدار مشتری شد و عنوان دومین فضاپیمایی نام گرفت که این پیروزی را به دست آورده [پیش از آن، فضاپیمای گالیله وارد مدار مشتری شده بود-م].

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Moon - Jupiter - planet - Earth - waning crescent - gas giant - lunar disk - occultation - Galilean moons - crescent - Earthshine - Callisto - Ganymede - Io - Europa - NASA - Juno

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه