رد ستارگان در یک "شب 24 ساعته"

این تصویر تماشایی که دستاورد تلاش والتر لوین می باشد، نمایی 24 ساعته از رد ستارگان در آسمان را نشان می دهد و در سرتاسر زمان گرفته شدنش، هیچ ستاره ای به زیر افق نخزید و خورشید هم هرگز از پس افق بالا نیامد.
گرفتن چنین تصویری که در آن، همه ی ردهای ستارگان به صورت دایره های کامل باشند تنها در دو جای سیاره ی زمین شدنی است.
این عکس در طی 24 ساعت روز 1 می 2012 گرفته شد و برای ثبت آن، دوربین درون یک جعبه ی گرم بر روی بام MAPO (رصدخانه ی مارتین آرتور پومرانز) در قطب جنوب جای داد شده بود.
یکراست، بالای سر دوربین، صورت فلکی کم نور هشتک دیده می شود که راستای جنوبی محور چرخش زمین از درون آن می گذرد. قطب جنوب کیهانی یا سماوی هم در مرکز همه‌ی دایره های رد ستارگان جای دارد.
ستاره ای که یک دایره ی کوچک ولی به هر حال نسبتن پرنور پیرامون قطب جنوب کیهانی پدید آورده، ستاره ی "بتای آب مار" است که البته به اندازه ی ستاره ی قطبی در نیمکره ی شمالی، در راستای دقیق محور چرخش زمین جای نگرفته و به خوبی و دقت آن، قطب جنوب کیهانی را نشان نمی دهد.
همچنین در این شب 24 ساعته، هاله ای لرزان از شفق قطبی جنوبی هم پدیدار شد.

واژه نامه:
star - horizon - Sun - Lewin's Challenge - star trails - planet - Earth - MAPO - Martin A. Pomerantz Observatory - South Pole - constellation Octans - rotational axis - South Celestial Pole - Polaris - North Celestial Pole - Beta Hydri - aurora australis

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه