تصویری که کنجکاوی را با چترنجاتش نشان می دهد

ناسا یک عکس تازه از صحنه ی فرود کنجکاوی بر سطح بهرام منتشر کرده است.
این عکس که توسط دوربین HiRISE بر روی فضاپیمای مدارگرد شناسایی بهرام گرفته شده، چتر نجات کنجکاوی را نشان می دهد که حدود یک دقیقه پیش از نشستن کنجکاوی، به طور کامل باز شده و پف کرده است. [گام به گام با "کنجکاوی" به هنگام فرود بر سطح بهرام]
این تصویر در اندازه های دیگر: 600x800 - 1024x768 - 1600x1200 - 2047x1357
* دیدگاه ناسا:
«به نظر می رسد این چتر نجات به طور کامل باز شده و درست کار می کند. جزییات این چتر نجات، از جمله نوار شکاف در لبه ها و نیز حفره ی میانی، به روشنی دیده می شوند. ریسمان هایی که چتر نجات را به پوسته ی پشتی می پیوندند دیده نمی شوند، ولی در تصویری که سطح نشین فونیکسِ (ققنوسِ) ناسا گرفته دیده می شوند که دلیلش شاید تفاوت در زاویه ی نور باشد. نقطه ی روشن روی پوسته ی پشتی حامل کنجکاوی می تواند بازتابی تماشایی از روشنایی یک منطقه ی درخشان باشد. کنجکاوی لحظاتی پس از ثبت این عکس از پوسته ی پشتی جدا شد و از دل آن بیرون آمد.»

* توضیح این عکس در بخش تصویر نجومی روز (apod) ناسا:
دوربین HiRise نصب شده بر روی مدارگرد شناسایی بهرام (MRO) درست همان گونه که در سال 2008 از چتر نجات سطح نشین ققتونس عکس گرفت، این عکس را هم در 5 اوت به وقت PDT از فرود تماشایی خودروی کنجکاوی و رفتنش به سوی جایگاه فرود ثبت کرد.
در این عکس، چتر نجات تقریبن 16 متری (51 فوتی) و بارِ آن در حال پایین رفتن از میان جو تُنُک بهرام و بر فراز این دشت که درست شمال میدان تپه های شنیِ پیرامون کوه 5 کیلومتری شارپ (Mt. Sharp) در گودال گیل جای دارد دیده می شود.
فضاپیمای MRO در هنگام گرفتن این عکس، حدود 340 کیلومتر از کنجکاوی فاصله دارد.
از چشم انداز MRO، چتر نجات هنگام فرود نسبت به سطح زاویه دارد و از همین رو خود جایگاه فرود که زیر پایش قرار دارد در عکس نیفتاده.
خودروی کنجکاوی و بالابر هواییش که با موتور موشک کار می کند، از ریسمان ها آویزان بوده و هنوز حدود 3 کیلومتر دیگر با سطح فاصله دارند. این دو تاکنون مورد بهره قرار نگرفته بوده اند.
NASA - Curiosity - Mars - HiRISE - Mars Reconnaissance Orbiter - parachute - Phoenix - back shell

منبع: spaceweather

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه