ابرهایی در نزدیکی لبه فضا

ابرهای شب تاب در اوج آسمان، جایی نزدیک لبه ی فضا پدید می آیند [جایی پیرامون زمین که بنا به تعریف، فضا از آن حدود آغاز می شود -م].
ارتفاع این ابرها حدود ۸۰ کیلومتر بالاتر از سطح زمین است و از چنین بلندایی، حتی اگر خورشید زیر افق بوده و از چشم بینندگان روی زمین پنهان باشد، باز هم این ابرهای یخی می‌توانند نور آن را باز بتابانند.
این جلوه های درخشان و آبگینه وار که به نام ابرهای مزوسفری یا میانکره ای قطبی نیز شناخته می شوند، معمولن در عرض های جغرافیایی بالا و در ماه های تابستان پدید می‌آیند و شاید به دگرگونی های سراسر دنیا در لایه های پایین تر جو ارتباط داشته باشند. [این عکس را ببینید که از فراز جنوبگان گرفته شده]
در این چشم انداز آرام، نمایی دلپذیر از ابرهای شب تاب بر فراز آب دیده می شود که ماه گذشته نزدیک شهر ساحلی واکسهولم (Vaxholm) سوئد به تصویر در آمد. زمانِ گرفتن این عکس نزدیک نیمه شب محلی بود.

در همین زمینه: *  آسمان شب تاب ادمونتون

واژه نامه:
Noctilucent clouds - night-shining clouds - Earth - Sun - latitude - polar mesospheric cloud - global change - atmosphere - Vaxholm

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه