زمین تاریک و شبح سرخ

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این عکس که از فراز سیاره ی زمین گرفته شده، چیزی بسیار نامعمول دیده می شود --- می توانید پیدایش کنید؟
یک پدیده ی زودگذر که زمانی تنها یک افسانه پنداشته می شد و مدت چندانی از به تصویر کشیده شدنش نمی گذرد؛ برای دیدن آن تنها کافیست بدانید کجا را نگاه کنید.
این عکس اواخر آوریل ۲۰۱۲ از درون ایستگاه فضایی مدارگرد بین المللی (ISS) گرفته شده و پنل های خورشیدی آشنای ISS در انتهای سمت چپ آن و بخشی از یک بازوی روباتیک هم در انتهای سمت راست آن دیده می شود.
پدیده ی به ندرت عکاسی شده ای که گفتیم، یک "فرفَده یا شبح سرخ" است و آن را می توان درست بالای منطقه ی روشن سمت راست عکس مشاهده کرد (البته کم نور و محو). این ناحیه ی روشن و شبح سرخ دو گونه ی مختلف آذرخشند که نوع سفید، گونه ی معمول تر آنست. [در همین زمینه: * ستارگان، ابرها، شفق ها، و "اشباح سرخ"]
حدود ۳۰۰ سال است که دیده شدن این شبح ها به طور سینه به سینه گزارش شده، ولی تنها در سال ۱۹۸۹ بود که برای نخستین بار - آن هم شانسی - به تصویر کشیده شدند.
هنوز چیزهای بسیاری درباره ی این شبح ها ناشناخته مانده، از جمله این که چگونه رخ می دهند، اثرشان بر مدار الکتریکی سراسری جو زمین چیست، و آیا به گونه ای به دیگر پدیده های آذرخش در جو بالایی، مانند فواره های آبی (blue jets) یا درخشش های گامای زمینی (TGFs) ربط دارند یا نه.

واژه نامه:
Earth - International Space Station - ISS - red sprite - lightning - electric circuit - blue jet - terrestrial gamma flashe

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه