دریافتی از کنجکاوی: یکی از دیواره های گودال گیل

اگر روی سیاره ی بهرام ایستاده بودید چه چیزی می دیدید؟
تصویر بالا یک عکس دوباره رنگ شده است و نمایی نزدیک و تقریبی از چیزی را نشان می دهد که اگر این چشم انداز بهرامی روی زمین وجود داشت ممکن بود ببینید.
تصاویر رنگ دروغینی (رنگ کاذب، رنگ نمایشی) مانند این تصویر به نام عکس های تراز سفید یا تعادل سفید (white balanced) خوانده می شوند و برای دانشمندان سیاره شناس جهت شناسایی سنگ ها و زمینچهره هایی که همانند زمینند سودمند می باشند.
این عکس یک نگارش (ورژن) با وضوح بالا از یک دیواره ی دوردست دهانه ی گیل است که توسط خودروی کنجکاوی که هفته‌ی گذشته بر روی بهرام نشست گرفته شده. عکس زیر، تصویری همخوان با تصویر بالا ولی در رنگ های واقعی است که از روی آن می توان دریافت این چشم انداز به راستی روی بهرام چگونه دیده می شود:
بهرام نورد خودکار کنجکاوی همچنان پیگیر بررسی خودش و دریافت برنامه های تازه نوشته از زمین است. پس از آن گردش بر سطح بهرام را خواهد آغازید و به کاوش چشم اندازی خواهد پرداخت که به نظر می رسد بستر خشک یک رودخانه باشد و به گونه ای غیرعادی لایه لایه است.

Curiosity - Mars - Gale Crater - Martian landscape - Earth - false-colored - landform - white balanced

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه