سحابی چشم گربه

سه هزار سال نوری دورتر، ستاره‌ای رو به مرگ دارد پوسته‌های گازی برافروخته‌اش را به فضا پس می‌زند.
این عکس توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده و نشان می‌دهد که این سحابی با نام سحابی چشم گربه، یکی از پیچیده‌ترین سحابی‌های سیاره‌نماییست که تاکنون شناخته شده.
در واقع، ویژگی‌های درون این چشم گربه آن‌چنان پیچیده‌اند که اخترشناسان گمان می‌کنند جرم درخشان مرکزی آن شاید در حقیقت یک سامانه‌ی ستاره‌ی دوتایی باشد.
عنوان "سحابی سیاره‌نما" یا "سحابی سیاره‌ای" که برای نامیدن این دسته از اجرام به کار می‌رود، کمی گمراه‌کننده است.
این نام در آغاز بر روی این اجرام گذاشته شد زیرا از پشت تلسکوپ‌های کوچک، گِرد و سیاره‌ای شکل دیده می‌شدند، ولی اکنون دیگر تصاویر پُروضوح نشان داده‌اند که این اجرام ستارگانی با پیله‌هایی از گازند که خودشان در گام‌های پایانی زندگی به فضا دمیده‌اند.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
star - Hubble Space Telescope - Cat's Eye Nebula - planetary nebula - binary star system - cocoon - stellar evolution

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه