کمان راه شیری بر فراز دره یادبود آمریکا

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
نیاز نیست حتما در "دره ی یادبود" (مانیومنت ولی) باشید تا مانند آنچه در این عکس دیده می شود، کمان راه شیری را در آسمان ببینید - گرچه اگر باشید آن را بهتر خواهید دید. با این حال تنها در دره ی یادبود آمریکا است که چنین پیش زمینه ی زیبایی از ستیغ های سنگی نمادگونه به نام تختال (butte) را می توان تماشا کرد.
تختال ها از سنگ سختی تشکیل شده اند که از فرسایش سنگ های سست پیرامونی توسط آب به جا مانده است.
در این عکس که سال ۲۰۱۲ پیش گرفته شده، نزدیک ترین تختال در سمت چپ و نیز تختال سمت راستش به نام Mitten یا دستکش (دستکشی که یک جا برای چهار انگشت و یک جا برای انگشت شست دارد) نامیده می شوند، و دورتر از آن ها در سمت راست هم تختال مریک (Merrick) به چشم می خورد.
در دوردست بر فراز چشم انداز، نواری از نورهای پراکنده از این سر تا آن سر آسمان کشیده شده که همان قرص مرکزی کهکشان مارپیچی خودمان، راه شیری است.
تقریبا هر کسی که آسمان شبانه ی صافی بالای سرش باشد و اگر به اندازه ی کافی از شهر و چراغ های روشن پیرامون دور باشد، می تواند نوار راه شیری را خود به چشم ببیند.
واژه نامه:
Monument Valley - Milky Way - butte - the Mittens - Merrick Butte - spiral Galaxy

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه