نماهایی از شب های جنوب

آیا تاکنون به تغییرات آسمان شبانه نگریسته اند؟
آسمان در شب تغییر می کند - گاهی به شیوه ای زیبا و نامنتظره. هر چند برای دیدن آن معمولن نیاز به صبر و شکیبایی دارید.
ویدیوی زیر که برنده ی جایزه هم بوده، شماری از این تغییرات ممکن را به گونه ای تماشایی و به شیوه ی درنگ زمانی (دور تند، گاه گذشت) نشان می دهد.
در فیلم، ابرهایی در حرکت می بینید که از نور خورشیِد در حال غروب روشن شده اند، ستارگانی با رنگ های زنده در حال برخاستن، دُم بلند دنباله دار لاوجوی در حال بالا آمدن، ماهواره های درخشان که می گذرند، یک شهاب که منفجر می شود، یک توفان آذرخش در دوردست و در حال نزدیک شدن، همچنین ابرهای ماژلانی که می چرخند، و یک آسمان "چشم ماهی" که در زمان روشن شدن پیش زمینه با مهتاب، می چرخد.
این ویدیو که در چند جایش، تندیسی هنری از انسان در پیش زمینه و آسمان نیمکره ی جنوبی هم در پس زمینه اش پدیدار می شود، با نمایی دور تند از یک ماه گرفتگی کلی به پایان می رسد.
اگر شما هم می توانید چیزهای دیگری را - چه از پدیده های آسمانی و چه منظره های روی زمین - شناسایی کنید، لطفن آن ها را با بیان دیدگاه خود مشخص کنید.

واژه نامه:
Nocturnal - time lapse video - Comet Lovejoy - satellites - meteor - lightning storm - Magellanic Clouds - fisheye -total lunar eclipse.

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه