کارخانه "DNA سازی" بدن ما

هر موجود زنده ای روی سیاره ی زمین با مولکول خودش تعریف و شناخته می شود -- مولکول شما چیست؟
این مولکول که به نام دی ان ای (DNA) خوانده می شود، درازایی نزدیک به دو متر دارد ولی به صورت چنبره ای درون هر یک از سلول های بدنتان جای گرفته است. شمار فراوان کپی های دی ان ای که بدن شما را تشکیل می دهند، همگی از یک سلول یگانه کپی شده اند و بدن شما به گونه ای پیوسته در حال همانندسازی و ساخت کپی های تازه است.
ویدیوی نوآورانه و ساختارشکنانه ای که این جا می بینید، ماشین مولکول زیستی کوچک و شگفت انگیزی را نشان می دهد که کارش ساختن همین کپی های دی ان ای می باشد.

به عنوان یک دستاورد، اکنون دیگر امکان این وجود دارد که بخشی از همه ی کد مولکول دی ان ای تعریف کننده ی هر کسی را بیابیم، ولی بحث و گفتگوهای چشمگیر و پرجنب و جوشی بر سر مشکلات اخلاقی که می تواند به وجود آید در جریانست؛ مشکلاتی که شما یا هر کس دیگری با مالکیت این کدها، افشای آن ها، امتیاز آن ها، و یا حق ثبتشان ممکن است داشته باشید.
هیچ کس نمی داند که آیا زندگی فرازمینی هم با مولکول های DNA-گونه ای تعریف می شود یا نه.

واژه نامه:
DNA - planet - Earth - molecule - cell - bio-molecular machinery

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه