طرحی که نشان می دهد وویجر از مرز منظومه خورشیدی گذشته

فضاپیماهای دوقلوی وویجر که در سال ۱۹۷۷ راهی یک سفر بزرگ به سوی سیاره های بیرونی منظومه ی خورشیدی شدند، از شانس خوبشان در همان جهت حرکت خورشید نسبت به ستارگان نزدیک نیز قرار گرفتند.
سی و پنج سال از آن زمان گذشته و اکنون به نظر می رسد وویجر ۱ در حال نزدیک شدن به مرز میان هورسپهر (هلیوسفر) و فضای میان ستاره ایست. خورسپهر منطقه ای از فضا در قلمرو خورشید است که زمین و دیگر سیاره ها را چون پیله ای در بر گرفته و جولانگاه بادها و میدان مغناطیسی خورشید است (تصویر پایین).
ولی چگونه می توانید زمانِ گذشتن فضاپیمایتان از این مرز و ورودش به فضای میان ستاره ای را بفهمید؟
یک نشانه، افزایش ناگهانی در آشکارسازی پرتوهای پرانرژی کیهانی توسط فضاپیماست. این ذرات پرانرژی که در فضای میان‌ستاره ای جریان دارند، از ابرنواخترهای دوردست در کهکشان خودمان سرچشمه و شتاب می گیرند ولی معمولن توسط خورسپهر تغییر مسیر داده یا از سرعتشان کاسته می شود.
هلیئسفر یا خورسپهر
طرح درون عکس بالا یک بازه ی زمانی ۱۲ ماهه (سپتامبر ۲۰۱۱ تا سپتامبر ۲۰۱۲) را در بر گرفته و افزایش چشمگیری را در نرخ آشکارسازی ذرات پرتوهای کیهانی در چند ماه گذشته توسط فضاپیمای وویجر ۱ را نشان می دهد.
وویجر ۱ اکنون ۱۸ میلیارد کیلومتر (۱۷ ساعت نوری برابر با ۱۲۲ یکای اخترشناسی یا AU) از خورشید دور شده و چه بسا به زودی نخستین فضاپیمای زمینی شود که وارد قلمرو ستارگان شده است.
واژه نامه:
outer planet - Voyager spacecraft - Sun - Voyager 1 - heliosphere - interstellar space - solar wind - magnetic field - cosmic rays - supernova - Astronomical Unit - Earth

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه