رویارویی تازه دو کهکشان

کهکشان ها معمولن چنین ظاهری ندارند. در واقع NGC ۶۷۴۵ یک کهکشان نیست بلکه آن چه در آن می بینیم، نتیجه ی برخورد دو کهکشان است که تنها چند صد میلیون سال از آغاز برخوردشان گذشته.
در گوشه ی پایین، سمت راست، درست بیرون از این عکس که به شیوه ی دیجیتالی واضح تر شده، کهکشان کوچک تر واقع شده که اکنون دارد از کهکشان بزرگ تر و صحنه ی جرم دور می شود. کهکشان بزرگ تر - همین که در این عکس می بینید - روزگاری برای خودش یک کهکشان مارپیچی بوده ولی اکنون به هم ریخته و به شکل یک کهکشان اَفد (عجیب، غیرعادی، peculiar) دیده می شود.
نیروی گرانش هر دو کهکشان را به هم ریخته و از شکل انداخته. گرچه احتمالن هیچ ستاره ای در این دو کهکشان مستقیمن به هم نخورده اند ولی گاز، غبار، و میدان های مغناطیسی محیطی وارد بر هم کنش های مستقیم با یکدیگر شده اند. در حقیقت چنانچه دیده می شود، یک گره (توده) گاز از پایین سمت راستِ کهکشان بزرگ تر بیرون کشیده شده و اکنون قرآیند ستاره زایی در آن آغاز شده است.
NGC ۶۷۴۵ حدود ۸۰ هزار سال نوری گستردگی دارد و فاصله اش از ما، چیزی نزدیک به ۲۰۰ میلیون سال نوریست.


واژه نامه:
NGC 6745 - spiral galaxy - peculiar galaxy - magnetic field

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه