کنجکاوی آزمایش مستقیم سنگ های بهرام را آغاز کرد

تصویر نخست، بازوی روباتیک خودروی بهرام نورد کنجکاوی ناسا را نشان می دهد که نخستین تکه سنگ را با دستگاهی که روی [کف] دستش قرار دارد لمس کرده است. 
دوربین ناوبری سمت راست خودرو (ناوکم، Navcam) این عکس را در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲ برابر با ۴۶مین روز بهرامی یا "سول" (sol) از ماموریت کنجکاوی ثبت کرد. در این روز، کنجکاوی دستگاه طیف سنج پرتو ایکس ذرات آلفا (APXS) را بر روی این تکه سنگ گذاشت تا عناصر شیمیایی موجود در آن را ارزیابی کند. این سنگ برای بزرگداشت مهندس پرنفوذ خودروهای بهرام نورد، "جیکوب ماتیوویچ" (۱۹۴۷-۲۰۱۲)، به نام "جیک ماتیوویچ" نامیده شده.

تصویر دوم (پایین) یک همگذاری از عکس هاییست که تصویرگر لنز دستی بهرام (ماهلی، MAHLI) از سه فاصله ی گوناگون از نخستین سنگی که خودروی کنجکاوی ناسا با دستش لمس کرده گرفته است. هر سه نما در ۴۷مین روز بهرامی، یا sol ، از آغاز کار کنجکاوی بر روی بهرام گرفته شدند (۲۳ سپتامبر ۲۰۱۲). مقیاس عکس ۴ سانتی متر (۱.۶ اینچ) می باشد.

ماهلی عکس جیک ماتیوویچ را از فاصله هایی در حدود ۲۵ سانتی متر (عکس زمینه)، حدود ۵ سانتیمتر (چهارگوش سفید بزرگ) و حدود ۲.۵ سانتی متر (چهارگوش سفید کوچک) گرفت. این رشته نماها با بهره از کانونش (فوکوس) تنظیم پذیر ماهلی، بر روی هم گذاشته شده و یک تصویر را ساخته اند.

ماهلی نشان می دهد که این تکه سنگ هدفگیری شده یک رویه ی نسبتن صاف خاکستری رنگ دارد با سطوحی براق که نور خورشید را باز می تابانند، و غبار سرخ فامی هم در میان فرورفتگی های آن جمع شده است.

جیک ماتیوویچ یک تکه سنگ تیره ی نسبتن یکنواخت است که به عنوان هدفی مطلوب برگزیده شد چرا که گروه علمی به کمک آن توانستند نتایج طیف سنج پرتو ایکس ذرات آلفا و دستگاه "شیمیایی و دوربین" (شمکم، ChemCam)، که هر دو اطلاعاتی درباره ی عناصر شیمیایی درون یک هدف را ارایه می کنند را با هم بسنجند.

APXS هم مانند ماهلی بر روی برجکی که در انتهای بازوی رباتیک کنجکاوی نصب شده جای دارد. کنجکاوی این ابزارها را بر روی یک تکه سنگ می گذارد تا داده ها را بخواند. شمکم نیز از بالای دکل خودرو، تپ های لیزر به سوی هدف می گسیلد.

جیک ماتیوویچ همچنین نخستین سنگ هدف ماهلی بود که برای مستندسازی منطقه ای که مورد تجزیه و تحلیل های APXS و شمکم است به کار گرفته شد.


واژه نامه:
NASA - Mars rover - Curiosity - Navigation Camera - Navcam - sol - Alpha Particle X-Ray Spectrometer - APXS - Jake Matijevic - Jacob Matijevic - Mars Hand Lens Imager - MAHLI - Mars - Chemistry and Camera - ChemCam

منبع: nasa۱ و nasa۲

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه