آنالما با طعم شراب اتریش

امروز، در ساعت ۱۴:۴۹ به وقت جهانی، خورشید از استوای کیهانی می گذرد و راهی جنوب می شود.
همین تصویر در اندازه ی بزرگ تر

اعتدال پاییزی (برابران، شب و روز برابر) یک رویداد ستاره شناختی است که نشانگر نخستین روز فصل پاییز در نیمکره ی شمالی و نخستین روز بهار در نیمکره ی جنوبیست. هنگامی که خورشید به استوای کیهانی می رسد، ساکنان زمین تقریبن ۱۲ ساعت را در روشنی روز و ۱۲ ساعت را در تاریکی شب به سر می برند.

برای بزرگداشت این روز، این تصویر هوشمندانه را ببینید که جابجایی سالانه ی خورشید را در آسمان کشور اتریش نشان می دهد. این چشم انداز از همگذاری عکس هایی درست شده که همگی در یک ساعت از روز گرفته شده اند و جایگاه خورشید در آسمان را در روزهایی میان ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱ تا ۹ سپتامبر ۲۰۱۲ می نمایانند. 

این خورشید ها یک رد منحنی متقاطع را دنبال می کنند که به نام یک آنالما شناخته می شود. در حقیقت، یکی از خورشیدهای میانی (و نه نقطه ی برخوردی - این نمودار را ببینید)، نماینده ی دو اعتدال فصلی سال گذشته (پاییزی و بهاری) می باشند. دو انتهای بالایی و پایینی هم از آنِ انقلاب های تابستانی و زمستانی می باشند.

البته شاید بسیاری با دیدن این عکس مشتاق شوند که با گذر از جاده ی کوهستانی سمت چپ و گذشتن از تاکستان های کنار جاده، به شهر Kitzeck در آن نزدیکی برسند و برابری شب و روز را با نوشیدن یک جام شراب جشن بگیرند. نزدک نیمکت کنار جاده یک کلوپوتز (Klopotec) آسیاب بادی-مانند دیده می شود که به آیین این منطقه ی تولید شراب، برای ترساندن و گریزاندن پرندگان به کار می رود.


واژه نامه:
Sun - celestial equator - equinox - autumn - spring - anelemma - vineyard - Kitzeck - wine - windmill - klapotetz 
منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه