نقشه توفان های زمین در ۱۶۰ سال گذشته

آیا به خاطر توفان ها باید نگران بود؟
برای دانستن این موضوع، آگاهی از جای توفان ها در گذشته سودمند است.
نقشه ای از جهان که اینجا دیده می شود، مسیر همه ی توفان های گزارش شده از سال ۱۸۵۱ را نشان می دهد. گرچه اگر به گذشته نگاه کنیم، نقص و شکاف چشمگیری در داده ها می بینیم.
این نقشه توفان ها را به روش گرافیکی نشان می دهد -- توفان هایی که بسته به جای شکل گرفتنشان، گاه به نام چرخند (cyclone) نامیده می شوند و گاه گردباد (typhoon) -- که معمولن بر فراز آب ها پدید می آیند؛ و منطقی هم هست زیرا تبخیر آب های مناطق گرمسیری باعث افزایش انرژی آن ها می شود.
این نقشه همچنین نشان می دهد که توفان ها هرگز از استوای زمین رد نمی شوند - و اصلن به آن خیلی نزدیک هم نمی شوند - چرا که "نیروی کوریولیس" در آن منطقه نزدیک به صفر است و توفان ها هم برای گردش و جابجایی نیاز به نیروی کوریولیس دارند. نیروی کوریولیس همچنین باعث انحنای مسیر توفان ها و دور شدن آن ها از خط استوا می شود.
گرچه کاستی و نقص این نقشه باعث می شود در تصویر درازمدت ما از توفان ها ابهام پدید آمده و بررسی شیوع آن ها ادامه یابد، ولی شواهد نشان می دهد که - به طور میانگین - طی ۲۰ سال گذشته، توفان های رخ داده در اقیانوس اطلس شمالی نیرومندتر و بیشتر از جاهای دیگر بوده است.
-----------------------
* Coriolis effect: یک شبه-نیرو است که باعث انحراف اجسام در حال حرکت به بیرون از راستای خط راست، از دید یک ناظر درون یک دستگاه چرخشی است. (منبع: ویکیپدیا)

Hurricane - Planet - Earth - cyclone - typhoon - equator - Coriolis effect -North Atlantic Ocean

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه