سحابی آیریس، زنبقی شکفته در فضا

این توده ابرهای گرد و غبار میان ستاره ای در فاصله ی ۱۳۰۰ سال نوری از ما، همچون گلبرگ های ظریف کیهانی در میدان های ستاره ای پربار درون صورت فلکی قیفاووس شکفته اند.
این سحابی که گاه به نام سحابی آیریس (زنبق،Iris) خوانده می شود و به عنوان NGC ۷۰۲۳ هم رده بندی شده، تنها سحابی آسمان نیست که نمای یک گل را به ذهن انسان می‌آورد.
این تصویر زیبای دیجیتالی، رنگ ها و تقارن سحابی آیریس را با جزئیاتی گیرا نشان می دهد. غبارهای درون آن، یک ستاره ی داغ و جوان را در بر گرفته اند. بخش روشن تر این سحابی بازتابی، عمدتن به رنگ آبی دیده می شود که نشان ویژه ی ذرات غباریست که نور ستارگان را باز می تابانند.
در مرکز سحابی، رشته های برافروخته ی ابرهای غبار پرتوهای سرخ کمرنگی را می تابانند. این رشته ها در اثر تابش فرابنفش ستاره، برانگیخته شده اند و به گونه ای چشمگیر، این پرتوی نادیدنیِ فرابنفش را به نورِ قابل دیدنِ سرخ رنگ تبدیل کرده و به ما نشان می دهند؛ روش "گرفتن و تاباندن فوتون" (نورتابناکی، photoluminesence).
رصدهای انجام گرفته در طول موج های فروسرخ همچنین نشان می دهند که این سحابی ممکن است مولکول های پیچیده ی کربن به نام PAH (هیدروکربورهای اروماتیک پلی‌سیکلیک، بُل‌چرخه‌ای) در خود داشته باشد.
گستردگی بخش روشن و درخشان سحابی ایریس حدود شش سال نوری است.
واژه نامه:
NGC 7023 - Iris Nebula -flower - constellation Cepheus - reflection nebula - filament - photoluminesence - carbon - molecule - PAH

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه