کشف دو سیاره با آسمانی پر از ستارگان درخشان

* ستاره شناسان دو سیاره ی غول گازی یافته اند که به دور ستارگانی در خوشه ی ستاره ای کندوی عسل
می چرخند؛ خوشه ای با حدود ۱۰۰۰ ستاره ی نزدیک به هم. 

این سیاره ها نخستین سیاره های یافته شده پیرامون ستارگان خورشیدسان در یک خوشه ی ستاره ایند. چنین سیاره هایی - گرچه زندگی ناپذیرند - آسمانی پر از ستارگان تابناک همچون این نقاشی هنرمندانه دارند. در این نقاشی، یک سیاره ی غول گازی در سمت راست ستاره ی خورشیدسانش دیده می شود و دیگر ستارگان خوشه ی کندوی عسل نیز در سرتاسر آسمان تاریک سیاره می‌درخشند.
زنبورهایی در کندو
در تصویر پایین هم خوشه ی ستاره ای کندوی عسل را می بینیم که جای نخستین سیاره های شناخته شده ی آن با پیکان های سرخ نمایانده شده: سیاره های Pr0201b و Pr0211b، یا چنان که ستاره شناسان آن ها را می نامند، "نخستین bهای کندو" (این نام به زبان انگلیسی فهم پذیرتر است: 'b's' in the Beehive)

"خوشه ی باز" کندوی عسل (M44) که با نام آخور (پرایسپه - Praesepe)* هم خوانده می شود، مجموعه ایست از حدود ۱۰۰۰ ستاره که در اثر کشش گرانشی، به گونه ای نامنظم و پراکنده گرد هم آمده اند. فاصله ی آن از ما نزدیک به ۵۵۰ سال نوریست. ستارگان این خوشه همگی از دل یک ابر پدید آمده اند و در تمام ۶۰۰ میلیون سال گذشته کنار هم باقی مانده بوده اند. این ستارگان سرانجام پراکنده خواهند شد و هر یک به سویی خواهند رفت.
ستاره شناسان سیاره های Pr0201b و Pr0211b را در حال گردش به دور دو ستاره ی خورشیدسان و جداگانه ی خوشه یافتند. هر دوی این سیاره ها "مشتری های داغ" هستند، غول های گازی همانند مشتری با این تفاوت که تنها در عرض چند روز و با فاصله ای اندک از ستاره هایشان به گرد آن ها می چرخند.

این دو، نخستین سیاره هایی هستند که تاکنون در حال گردش به دور ستارگانی خورشیدسان در یک خوشه یافته شده اند: گواه دیگری بر این که سیاره ها در محیط های شلوغ و فشرده ی ستاره ای نیز می‌توانند شکل بگیرند.

خوشه ی کندوی عسل اواخر زمستان یا اوایل بهار در یک آسمان تاریک در نیمکره ی شمالی و با چشم غیرمسلح دیده می شود. با کمک تلسکوپ هم می توان ستارگان آن را جدا از هم رصد نمود.

---------------------------------------------------
* عبدالرحمن صوفی رازی، دانشمند ایرانی، با دقت خاصی انبوه سحابی های درون صورت فلکی خرچنگ را تعیین کرد و آن را از سایر ستارگان اطراف خود متمایز کرد و مشخصات آن را نوشته است. مثلا نام سحابی های داخل صورت فلکی خرچنگ که سابقا ستاره ی پرایسپه نامیده می شد و نام قدیم ایرانی داشته، به همان نام «Praesepe» ایرانی نوشته شده است که به معنی انبوه و کندویی از مجتمع زنبوران است. نام نوین آن امروزه «Beehive» گذاشته شده و نمایانگر این است که دانش ستاره شناسی اروپایی تا حد معتنابهی از ستاره شناسی ایرانی متاثر شده است. (منبع)

واژه نامه:
gas giant - planet - Beehive cluster - sun-like star - habitable - Bee - Pr0201b - Pr0211b - 'b's' in the Beehive - open cluster - Praesepe - hot Jupiter - Jupiter

منبع: nasa ۱ و nasa ۲

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه