آنالمای طلوع آفتاب (با کمی افزودنی!)

آنالما همان منحنی به شکل 8 است که اگر نقطه ی جایگیری هر روزه ی خورشید در یک زمان از روز را طی یک سال سیاره ی زمین با خطی به هم بپیوندید درست می شود. [آنالمای سال ۲۰۱۰ را  ببینید.]
همین تصویر در اندازه ی بزرگ- بزرگ تر
در این عکس، ۱۷ تصویر جداگانه که همگی در ساعت ۲ و ۳۱ دقیقه به وقت جهانی در روزهای میان ۲ آوریل و ۱۶ سپتامبر گرفته شده اند، با پیوستن به هم نصف یک منحنی آنالما را پدید آورده اند. این عکس ها همگی از سمت خاور آسمان گرفته شده اند و خورشید را در حال بالا آمدن در آسمان دریای مازندران بر فراز اسکله ی شهر بندری باکو در جمهوری آذربایجان نشان می‌دهند.
خورشیدهای نزدیک به افق از آنِ روزهای میان اعتدال ها یا برابران های فصلی ۲۰۱۲ می باشند: ۲۰ مارس (۱ فروردین - نوروز) و ۲۲ سپتامبر (یکم مهرماه). انقلاب تابستانی نیمکره ی شمالی در ۲۰ ژوئن (یکم تیرماه)، همان نقطه ی بالایی 8 در سمت چپ است و زمانی را نشان می دهد که خورشید در شمالی ترین میل خود جای گرفته بود.
البته در عکسِ خورشید ۶ ژوئنِ آنالمای امسال یک چیز اضافه دیده می شود. نقطه ی سیاه کوچکی که روی قرص خورشید نزدیک بالای صفحه دیده می شود و کمی هم پررنگ تر شده، سیاره ی ناهید است که در این پروژه ی آنالمای خوب برنامه ریزی شده ی بامدادی، در حال گذر کمیابش از برابر خورشید دیده می شود.

واژه نامه:
analemma - Sun - planet - Earth - Caspian sea - equinox - Solstice - Venus - transit - sunrise analemma

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه