ذوزنقه ای در قلب شکارچی

نزدیک مرکز این نمای واضح و باکیفیت کیهانی، در قلب سحابی شکارچی (جبار)، چهار ستاره ی داغ و سنگین جای گرفته که به نام "ذوزنقه" شناخته می شوند. این ستارگان که با هم در ناحیه ای به شعاع نزدیک به ۱.۵ سال نوری واقع شده اند، چهار ستاره ی اصلی از ستارگان درون سحابی شکارچی اند.
کل برافروختگی و درخشش قابل دیدنِ سراسر این منطقه ی پیچیده ی ستاره زایی ناشی از پرتوهای فرابنفش یوننده (یونیده کننده)ای است که از ستارگان ذوزنقه می تابد و عمدتن هم از آنِ پرنورترین آن ها یعنی ستاره ی "تتا ۱ شکارچی c" می باشد.
خوشه ی ستارگان شکارچی در حدود سه میلیون سال سن دارد و در روزگار جوانیش از این هم فشرده تر بوده و یک بررسی توانیک (دینامیک) که به تازگی انجام شده نشان می دهد که برخوردهای افسار گسیخته ی ستارگان در دوره ی جوانی خوشه، احتمالن باعث پدید آمدن سیاهچاله ای به جرم بیش از ۱۰۰ برابر جرم خورشید شده است.
وجود یک سیاهچاله درون این خوشه می تواند دلیل سرعت بالای ستارگان ذوزنقه را روشن کند. فاصله ی سحابی شکارچی از ما در حدود ۱۵۰۰ سال نوریست، پس این سیاهچاله می تواند نزدیک ترین سیاهچاله ی شناخته شده به سیاره ی زمین به شمار آید.

در همین زمینه: * نمایی یک میلیارد پیکسلی از سحابی شکارچی * شکارچی از چشم فروسرخ اسپیتزر  

واژه نامه: 
Orion Nebula - Trapezium - Star Cluster - Ultraviolet - Theta 1 Orionis C - star forming region - black hole - Sun - planet - Earth

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه