مشتری تابناک در برج گاو

اگر به تازگی متوجه ستاره ی درخشانی شده اید که درست پس از فرورفتن آفتاب پشت افق، طلوع می کند باید بدانید که اصلن ستاره نیست، بلکه مشتری است، بزرگ ترین غول گازی منظومه ی خورشیدی.
سیاره ی مشتری دارد به مقابله (پادیستان) با خورشید در ۳ دسامبر نزدیک می شود. در آن هنگام در صورت فلکی گاونر (ثور) جای خواهد گرفت و در آسمان سیاره ی زمین، ۱۸۰ درجه با خورشید فاصله خواهد داشت (در نقطه ی مخالف آن. یعنی درست با غروب یکی در افق باختر، دیگری در افق خاور طلوع می کند -م).
در این نمای آسمان که در ۱۴ نوامبر ثبت شده، مشتری در مرکز تصویر دیده می شود در حالی که آشکارا الدبران زردفام، ستاره‌ی آلفای صورت فلکی گاو نر را در پرتوی درخشان خود فرو برده. همچنین خوشه های ستاره ای پروین و قلائص (اشتران ماده) هم دیده می شوند که با نزدیک شدن زمستان در نیم کره ی شمالی، چشم اندازهای آسمانی آشنایی خواهند شد.
در تصویر پایین، دو جرم دیگر منظومه ی خورشیدی، که آن ها هم در ماه دسامبر به مقابله با خورشید خواهند رسید معرفی شده‌اند؛ دو جرم کوچک و کم نور: سیارک وستا و سیاره ی کوتوله ی سرس که حدود ۱۰ درجه از مشتری دورند و نزدیک به لبه‌ی سمت چپ تصویر دیده می شوند.
بی شک می توانید در ذهن خود فضاپیمای داون (Dawn) ناسا را در این میدان دید تصور کنید. در ماه سپتامبر، داون وستا را ترک گقت و با روشن کردن موتور یونی خود، رهسپار سرس شد تا بر اساس برنامه، در فوریه ی ۲۰۱۵ به آن برسد.

واژه نامه:
Jupiter - solar system - gas giant - opposition - Taurus - Sun - Earth - Aldebaran - alpha star - Pleiades - Hyades - star cluster - asteroid Vesta - dwarf planet - Ceres are - NASA - Dawn spacecraft - ion engine

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه