تیرهایی که بر سر دره یادبود آمریکا می بارند

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این چشم انداز شبانه، بارشی را بر سر دره ی یادبود آمریکا (مانیومنت ولی) می بینید، ولی چیزی که می بارد آب نیست، شهاب است.
در واقع این تصویر که از همگذاری شش نما با نوردهی ۳۰ ثانیه ای درست شده، در سال ۲۰۰۱ گرفته شده بود، سالی که بارش شیری (اسدی) بسیار فعالی داشت.
در هنگام این بارش، سیاره ی زمین داشت از میان ابر بسیار چگالی از ذراتی به اندازه ی دانه ی شن، که از دنباله دار تمپل-تاتل در فضا به جا مانده و به نسبت از همیشه انبوه تر بود می گذشت، به گونه ای که نرخ شهاب های دیده شده تا یکی در هر ثانیه هم می رسید.
رد شهاب ها تا اندازه ای با یکدیگر همراستا دیده می شوند زیرا همگی از کانون این بارش، یعنی جایی از آسمان در صورت فلکی شیر می آمدند.
در این هفته نیز بارش شهابی سالانه ی شیری به اوج می رسد.
اگرچه امسال مهتاب به اندازه ای نخواهد بود که جلوی دیده شدن بیشتر شهاب ها را بگیرد، ولی نرخ شهاب های دیدارپذیر شاید به ۱۵ تا در هر ساعت برسد، نرخی که خوب است ولی به پای بارش شیری سال ۲۰۰۱ نخواهد رسید.
راستی! چند تیر شهاب می توانید در این تصویر ببینید؟

واژه نامه:
Monument Valley - Leonids shower - Earth - Comet Tempel-Tuttle - meteor - shower radiant - constellation of the Lion - Leo - Moon

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه