سحابی «پیپ»

در خاور ستاره ی قلب العقرب (آنتارس)، نشان هایی تاریک و پراکنده بر پهنه ای از میدان شلوغ و پرستاره ی مرکز کهکشان راه شیری به چشم می خورد.
این ابرهای گرد و خاک تیره و کدر میان ستاره ای که در آغاز سده ی ۲۰ میلادی توسط ستاره شناس ای. ای. بارنارد در یک رده‌بندی جای گرفتند عبارتند از: ب ۵۹، ب ۷۲، ب ۷۷، و ب ۷۸، و همگی چون در برابر پس زمینه ی پرستاره قرار دارند، به حالت ضدنور و تاریک دیده می شوند.
قرار گرفتن همه ی این شکل ها در کنار هم، نمای کاسه و دسته ی یک پیپ را به وجود آورده است و از همین رو این سحابی تاریک به نام رایج سحابی "پیپ" خوانده شده است.
این چشم انداز ژرف و گسترده با یک نوردهی ۲۴ ساعته و از آسمان بیابان آتاکامای شیلی ثبت شده. پهنای کامل آن میدانی به گستردگی ۱۰ در ۱۰ درجه از آسمان در محدوده ی صورت فلکی مارافسای (حوا) را می پوشاند.
سحابی پیپ بخشی از مجموعه ابرهای تاریک مارافسای است که حدود ۴۵۰ سال نوری از زمین فاصله دارند. هسته های چگال گاز و غبار درون سحابی پیپ در حال رُمبش و پدید آوردن ستارگان تازه است.

واژه نامه:
Pipe Nebula - Antares - Milky Way Galaxy - E. E. Barnard - interstellar dust - B59 - B72 - B77 - B78 - silhouette - pipe - dark nebula - Atacama desert -constellation Ophiuchus - Ophiuchus dark cloud complex

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه